Sweco helpt ProRail bij verduurzaming spoorbermen

Report this content

ProRail beheert ruim 7.021 kilometer spoorberm en is daarmee één van de grootste terreinbeheerders in Nederland. Het bedrijf wil de ecologische functie van spoorbermen versterken. Daarnaast kan bermgroen een grondstof zijn voor biocomposietmaterialen en gebruikt worden voor energieopwekking. Ingenieursadviesbureau Sweco adviseert ProRail hoe ze deze verduurzaming in onderhoudscontracten met aannemers kunnen opnemen.

Versterking ecologische functie
ProRail is verantwoordelijk voor de instandhouding van plant- en diersoorten rondom de bermen. Spoorbermen spelen een belangrijke rol  als leefgebied en als verbindend element tussen natuurgebieden. “In 2030 zijn onze spoorbermen niet alleen de groene zijkanten van het spoor, ze vormen de habitat van (bijzondere) planten en dieren. Het bermbeheer is ecologisch, zodat bijen en andere insecten er hun voedsel kunnen halen”, aldus Pier Eringa, CEO ProRail in het recent gepubliceerd visiedocument ‘Duurzaam Spoor’.

Duurzaam spoorbermbeheer
Sweco analyseert de huidige inrichting en beheer van spoorbermen en verkent de mogelijkheden om deze aan te passen aan bovengenoemde duurzaamheidsdoelen van ProRail. Sweco zoekt samen met ProRail de juiste ‘performance’ voor duurzaam bermbeheer en adviseert over hoe ze dit het beste kunnen opnemen in de onderhoudscontracten met aannemers.

Rudi van Hedel, projectmanager Biomassa & Biobased Economy bij Sweco: “Uit kostenoverwegingen wordt vaak weinig gemaaid en maaisel afgevoerd. Kleinere dieren zijn afhankelijk van de kruidenvegetatie gedurende het groeiseizoen van de planten. Winning van biomassa door vaker maaien kan, mits verantwoord uitgevoerd, samengaan met versterking van de kruidenvegetatie en daarmee de biodiversiteit. De extra biomassa kan gebruikt worden voor duurzame energie en biocomposietmaterialen. Met deze multifunctionele benadering helpen we ProRail een stap te zetten richting hun ambitie om per 2030 CO2-neutraal te zijn.”

Greendeal Infranatuur
Op 1 april 2016 hebben zowel ProRail als Sweco de Green Deal Infranatuur ondertekend met twintig partijen, waaronder de minister van I&M, de staatssecretaris van EZ, infrabeheerders en uitvoerende en kennisleverende partijen. Dit spoorbermproject is een voorbeeld van de wijze waarop infranatuur kan bijdragen aan een duurzamere leefomgeving waar mens en natuur voordeel van hebben.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Adviseur Communicatie, Janniene Verheij, +31 88 81160 70, janniene.verheij@sweco.nl

Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voeren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa’s grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,7 miljard euro en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

Media

Media

Quotes

In 2030 zijn onze spoorbermen niet alleen de groene zijkanten van het spoor, ze vormen de habitat van (bijzondere) planten en dieren. Het bermbeheer is ecologisch, zodat bijen en andere insecten er hun voedsel kunnen halen.
Pier Eringa, CEO ProRail
Uit kostenoverwegingen wordt vaak weinig gemaaid en maaisel afgevoerd. Kleinere dieren zijn afhankelijk van de kruidenvegetatie gedurende het groeiseizoen van de planten. Winning van biomassa door vaker maaien kan, mits verantwoord uitgevoerd, samengaan met versterking van de kruidenvegetatie en daarmee de biodiversiteit. De extra biomassa kan gebruikt worden voor duurzame energie en biocomposietmaterialen. Met deze multifunctionele benadering helpen we ProRail een stap te zetten richting hun ambitie om per 2030 CO2-neutraal te zijn.
Rudi van Hedel, projectmanager Biomassa & Biobased Economy bij Sweco