Om oss

Adapteo er Nord Europas ledende partner for fleksible fasilitets-løsninger. Vi utvikler, bygger, leier ut og selger tilpasningsbare bygninger som kan bygges om, gjenbrukes, skaleres opp eller ned basert på våre kunders skiftende behov. Gjennom å tilby fasiliteter for viktige funskjoner som skoler, barnehager, omsorgssentre, kontorer og boligformål, skaper vi verdier i samfunnet. Våre modulære løsninger leies ut igjen og igjen og skaper sirkulære strømmer som minimerer bruken av materiale og bidrar til en sirklær økonmi. Vår ambisiøse bærekraftagenda tar sikte på å lede an i en mer bærekraftig fremtid for vår bransje. Vi tenker innovativt med hensyn til bærekraft og utvikler klimasmarte bygg og tar ansvar gjennom vår verdikjede. Det er på denne måten vi bygger fleksible og bærekraftige samfunn. Adapteo har en bygg-portefølje på 1.3 millioner kvadratmeter og opererer i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland og Latvia. Hoveddelen av vår inntekt genereres gjennom leiekontrakter i offentlig sektor. . Adapteo AS har et team på 10 personer og er en del av Adapteo Group. www.adapteo.no

Abonner