Ny Head of operations i Adapteo Norge

Report this content

Må hele tiden fokusere på innovasjon 

Gediminas Zalkauskas tar over som Head of operations i Adapto Norge. Med bakgrunn fra offshore-bransjen har han blant annet erfart at utviklingen aldri står stille. – Vi må alltid ligge litt foran, sier Zalkauskas. 

Adapteo er Nord-Europas ledende partner for fleksible fasilitets-løsninger. Selskapet utvikler, bygger, leier ut og selger tilpasningsbare bygninger som kan bygges om, gjenbrukes, skaleres opp eller ned basert på kundenes skiftende behov.  

Forstår bransjen 

Adapteo Norge ser frem til å styrke teamet med Gediminas Zalkauskas i førersetet for nye prosjekter. Managing director for Adapteo i Norge, Brian Phillips, er stolt av at Gediminas Zalkauskas går inn i en nøkkelrolle i selskapet. 

- Han har en bakgrunn som utfyller vårt team på en svært god måte. Gediminas forstår bransjen og kundenes behov og forventninger. Han er en lagspiller, sier Brian Phillips.  

Zalkauskas brede erfaring betyr mye for utviklingen i Adapteo Norge. Han er stolt av å ha praktisk erfaring i tillegg til bred erfaring fra store prosjekter. 

- Jeg begynte med forskjellige praktiske jobber i byggebransjen før jeg gikk over til prosjektledelse i offshore-bransjen og etter hvert modul-bygninger i kommunal sektor. Erfaringen fra praktisk byggebransje har jeg med meg i hverdagen. Vi skal tenke nytt og fremtidsrettet, men må aldri undervurdere hva som fungerer i praksis, sier Zalkauskas, som er sivilingeniør med bachelor og mastergrad fra Kaunas University of Technology i Litauen. 

Internasjonal erfaring 

De siste syv årene har Zalkauskas jobbet som prosjektleder for en rekke utviklingsprosjekter innen olje og gass, og modulbygg for offentlig sektor. Han har erfaring fra Norge og flere større prosjekter internasjonalt. Som head of operations skal Zalkauskas bidra til å styrke Adapteos rolle som en nøkkelaktør i Norge. Han mener markedet for fleksible bygg i Norge har sterkt vektspotensial. 

- Vi har hatt en god vekst i regionen. Det er plass til å vokse betydelig mer. Interessen fra globale investorer er svært god, sier han.  

Adapteo har en bygg-portefølje på 1.3 millioner kvadratmeter og opererer i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland og Latvia.  Hoveddelen av selskapets inntekt genereres gjennom leiekontrakter i offentlig sektor.  

- Det er sterk konkurranse i bransjen. Adapteo må skille seg ut og være fremtidsrettet. Det gjør vi blant annet ved å bygge videre på solid prosjektledelse, sterke og dyktige fagteam og et positivt og motiverende arbeidsmiljø, sier Zalkauskas. 

Gediminas Zalkauskas valgte Adapteo Norge etter en helhetsvurdering. 

- Adapteo er kjent for en flat, intern struktur med vekt på utvikling og økt kunnskap blant de ansatte. Det er et imøtekommende, ungt og støttende lederteam som er motivert til å gjøre store ting. Dette liker jeg, sier han.  

For mer informasjon:

Brian Phillips,  Administrerende direktør, Adapteo Norge
48040216, brian.phillips@adapteo.com

Om Adapteo

Adapteo er Nord Europas ledende partner for fleksible fasilitets-løsninger. Vi utvikler, bygger, leier ut og selger tilpasningsbare bygninger som kan bygges om, gjenbrukes, skaleres opp eller ned basert på våre kunders skiftende behov.  Gjennom å tilby fasiliteter for viktige funskjoner som skoler, barnehager, omsorgssentre, kontorer og boligformål, skaper vi verdier i samfunnet. Våre modulære løsninger leies ut igjen og igjen og skaper sirkulære strømmer som minimerer bruken av materiale og bidrar til en sirklær økonmi.  Vår ambisiøse bærekraftagenda tar sikte på å lede an i en mer bærekraftig fremtid for vår bransje. Vi tenker innovativt med hensyn til bærekraft og utvikler klimasmarte bygg og tar ansvar gjennom vår verdikjede.  Det er på denne måten vi bygger fleksible og bærekraftige samfunn. Adapteo har en bygg-portefølje på 1.3 millioner kvadratmeter og opererer i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland og Latvia.  Hoveddelen av vår inntekt genereres gjennom leiekontrakter i offentlig sektor.  

Adapteo AS har et team på 10 personer og er en del av Adapteo Group. 

www.adapteo.no

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker