Advania bidrar på den Nasjonale Cyber Sikkerhetskonferansen HackCon

I dag starter den Nasjonale Cyber sikkerhetskonferansen HackCon i Oslo. I fire dager vil sikkerhetskonferansen by på ekspertise for IT-fagfolk om nåværende og fremtidige utfordringer for cyber- og informasjonssikkerhet. Advania spiller en betydelige rolle som både kurs- og foredragsholdere.

HackCon vil gi deltakerne kunnskap om de nyeste cybertruslene. I år er fokuset på å lære hvordan data i skyen kan misbrukes, og hvordan man beskytter dem, hvordan selv de sikreste autentiseringssystemene kan hackes og hvordan de skal sikres.

preHackCon foregår i forkant av HackCon, og er et to-dagers dybdeskurs som omhandler moderne temaer tilpasset norske forhold. Chief Technical Architect og Microsoft MVP (Microsoft Most Valuable Professional) Oddvar Håland Moe og Technical Architect Karim El-Melhaoui fra Advania skal gjennomføre seminaret "Master of Windows Defense" som fokuserer på hvordan bedrifter best kan beskytte sitt Windows-miljø for bedre å tolerere angrep.

På HackCon som starter 14. Februar, presenterer Oddvar Håland Moe "Windows binære filer - Et ekte eventyr i sårbarheter". Denne sesjonen passer for alle som er interessert i det nåværende trusselbildet og gir innsikt i fremtidens utfordringer.
Oddvar Håland Moe ble nylig anerkjent for å oppdage svakheter i Windows 10.
 

Om HackCon: https://www.hackcon.org/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=8bxkbklWDa8 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

Espen Hartz, CEO, Advania Norge tlf: +47 930 29 688, e-post: espen.hartz@advania.no.

Om Advania
Advania er en ledende nordisk IT-leverandør med over 1150 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Island. I Norge er Advania landets største Microsoft Dynamics-partner. Advania tilbyr et bredt spekter av IT-tjenester, skyløsninger, plattformer og støtte til private og offentlige selskaper. Med bransjekunnskap, anerkjent teknologi og verdiøkende tjenester skaper Advania verdier for kundene med smart bruk av IT, service og samarbeid. Vennligst besøk www.advania.com eller www.advania.no. 

Om oss

Advania er et nordisk IT-selskap fordelt på 25 lokasjoner i Sverige, Island, Norge, Danmark og Finland. Selskapet fokuserer på å hjelpe kunder med å forbedre ytelse med nyskapende bruk av tilgjengelige IT-plattformer og -tjenester. Advania bistår tusenvis av kunder, multinasjonale selskap, myndigheter og offentlige institusjoner, store, små og mellomstore bedrifter i alle deler av samfunnet. Advania har sine røtter tilbake til 1939 da en islandsk entreprenør grunnla et kontorutstyrsverksted i Reykjavik. I de følgende tiårene utviklet tre separate grener av IT-selskaper seg i de tre nordiske landene Island, Sverige og Norge. I 2012 ble selskapene slått sammen og Advania dannet. For ytterligere informasjon, vennligst besøk www.advania.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker