Del

Sitater

Sertifiseringen innebærer en anerkjennelse av våre prosesser og rutiner, og gir oss samtidig tilgang til et internasjonalt miljø hvor vi kan dele erfaringer og samarbeide på tvers om alt som har med cybersikkerhet å gjøre.
Wiggo Wilhelmsen
Befolkningen er høyere utdannet enn noen gang. Samtidig ser vi et arbeidsmarked i endring og økende etterspørsel etter teknologikompetanse i store deler av arbeidsmarkedet. Det vitner om et misforhold og er en utfordring for vårt fremtidige samfunn. Det er behov for en bredere tilnærming og et større samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor. Det er ikke nok å utvide med kun studieplasser, selv om det selvfølgelig også er høyst nødvendig. Vi har derfor foreslått å opprette et omstillingsutvalg som skal være en videreutvikling av Produktivitetskommisjonen fra 2014.
Hege Støre, viseadministrerende direktør i Advania-konsernet
Vi ser mangel på kompetanse i den vestlige verden, spesielt innen IT-arkitektur, cybersikkerhet og bærekraft. Det er store utfordringer som også blir tøffere fordi disse områdene stadig vokser og blir mer komplekse. Min forventning til dette initiativet mellom Norge og Sverige er at vi sammen skal kunne forstå og beskrive utfordringene på en tydelig måte, men også komme frem til konkrete tiltak. Vi møter de samme utfordringene i begge land og IT-bransjen kan bidra med mye med et felles krafttak.
Hege Støre, viseadministrerende direktør i Advania-konsernet
Å holde tritt med digitaliseringen er i dag et spørsmål om å overleve, og Advania ønsker å bidra til å styrke vår felles digitale kapasitet i hele den nordeuropeiske regionen.
Hege Støre, viseadministrerende direktør i Advania-konsernet
- Det er veldig spennende for oss å ha Hans-Ingar og eXspend-teamet med i Advania på vår vekstreise i Norge. Oppkjøpet «passer som hånd i hanske» i Advania, og sikrer at ansatte kan videreutvikle seg og vokse. Vi ser betydelige muligheter for å bringe den nye kompetansen til våre kunder i det norske markedet.
Espen Hartz, CEO i Advania Norge
Etter fire svært vellykkede år med å bygge eXspend er vi nå klare for neste steg på vår reise. Det er derfor en glede å kunne slå seg sammen med Advania, som vi anser som det mest attraktive IT-selskapet i Norge. I Advania skal vi sammen skape en unik kultur som setter konsulenten og kompetanse i sentrum, samt har fokus på å løfte rådgivning og konsulentfaget innenfor IT til et nivå det virkelig fortjener å være på. Sammen med våre innovative kunder, er vi faktisk helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling for samfunnet vårt. Ved å samkjøre den rådgivende forretningen til eXspend med de dyktige konsulentene i Advania, vil vi ha alle muligheter til å utvikle et konsulentmiljø av og for de som ønsker å bli de beste IT konsulentene i markedet. Våre rådgivere vil også passe perfekt inn sammen med eksisterende produkt- og Managed Services forretning i Advania.
Hans-Ingar Løvstad, CEO i eXspend
For Advania er oppkjøpet av C+C et stort skritt mot å bli den ledende nordeuropeiske IT-tjenesteleverandøren, med vår desentraliserte modell, fokus på kundenærhet og langsiktige relasjoner.
Mikael Noaksson, administrerende direktør i Advania
Vi er utrolig glade for at vi nå kan slå sammen Advania og Visolit. Sammen tar vi et stort steg mot å bli Nordens mest attraktive IT-tjenesteselskap. Oppkjøpet av Visolit innebærer at vi kommer til å komme enda nærmere våre kunder gjennom et sterkere geografisk nærvær og et bredere og mer konkurransedyktig tilbud.
Mikael Noaksson, konsernsjef i Advania
Velg en tidsperiode -
det finnes ingen resultater som samsvarer med ditt søk
det finnes ikke flere reultater som samsvarer med ditt søk
Tilbake til toppen