Landsdekkende avtale med Sykehusinnkjøp

Report this content

Itello, som nå er en del av Advania, har vunnet rammeavtale med Sykehusinnkjøp for leveranse av skrivere og skannere. Samlet omsetning for anskaffelsen anslås å være ca. 20 millioner kroner.

Sykehusinnkjøp gjennomfører anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge.  

Anskaffelsen var basert på en åpen anbudskonkurranse og Itello vant frem etter en helhetlig vurdering av pris og kvalitet. Avtalen som er inngått har en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år.

Vi er godt fornøyd med Itello som leverandør, de har levert et godt tilbud og vi har god erfaring med Itello fra andre avtaler. Nå ser vi frem til et veldig godt samarbeid”, sier Jonas Ali W. Ghanizadeh, Kategorisjef IKT, divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp.  

«Dette er en stor og viktig avtale for oss. Sykehusinnkjøp er en av de største kundene i offentlig sektor med lokasjoner over hele landet. Dette setter store krav til organisering, kvalitet og kundeservice. Vi er glade for at vi har fått tilliten og vil bestrebe oss på å utvikle en ny vellykket referansecase for selskapet”, sier Øystein Wilskow Jenssen, Partner i Itello og Sales Director i Advania.

CEO Espen Hartz i Advania Norge kommenterer:
"Oppkjøpet av Itello er av stor betydning for Advanias posisjonering også i det offentlige markedet for infrastruktur. Avtalen med Sykehusinnkjøp bekrefter Itellos gode kundeservice og pålitelighet som leverandør. Vi gleder oss over rammeavtalen og våre nye kollegaers dyktighet".

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

Jonas Ali W. Ghanizadeh, Kategorisjef IKT, divisjon nasjonale tjenester, Sykehusinnkjøp tlf: 413 58 159 

Øystein Wilskow Jenssen, Sales Director, Advania tlf: 930 89 094

Om Sykehusinnkjøp
Sykehusinnkjøp gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge innenfor nesten alle områder av spesialisthelsetjenesten. Sykehusinnkjøp eies av Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav eierandelene er på 25 prosent hver. Foretaket består av 240 medarbeidere. https://sykehusinnkjop.no/

Om Itello/Advania 
Itello ble i august 2019 kjøpt av Advania - et nordisk IT-selskap med 1200 medarbeidere fordelt på 25 lokasjoner i Sverige, Island, Norge, Danmark og Finland. Selskapet fokuserer på å hjelpe kunder med å forbedre ytelse med nyskapende bruk av tilgjengelige IT-plattformer og -tjenester. Advania bistår tusenvis av kunder, multinasjonale selskap, myndigheter og offentlige institusjoner, store, små og mellomstore bedrifter i alle deler av samfunnet. www.advania.com.  

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker