Advania med i RBA – den fremste koalisjonen for bærekraftig IT

Report this content

For å støtte en bærekraftig forsyningskjede i IT-bransjen har Advania blitt medlem av Responsible Business Alliance (RBA). Hele selskapet implementererRBAs code of conduct for leverandører, og er en av få nordiske selskaper som er faste medlemmer av organisasjonen. 

Det er særlig langt bak i forsyningskjeden at vår virksomhet risikerer å påvirke samfunnet negativt både når det gjelder sosial bærekraft og miljø. Derfor har vi gjennom flere år satt tydelige krav og sørget for at våre leverandører jobber for å bli mer bærekraftige”, sier Helena Nordin, Sustainability Manager i Advania Sverige og fortsetter:  

Advania er i vekst og vår mulighet til å påvirke blir større. Samtidig øker forventingen til oss om å ta ansvar i forsyningskjeden. Gjennom vårt RBA-medlemskap vil vi kontinnuerlig forbedre oss.” 

Med RBA-medlemskap får Advania tilgang til den samlede kunnskapen og erfaringen fra alliansens mer enn 150 selskaper som samarbeider for å skape en bærekraftig forsyningskjede. Med en felles code of conduct, verktøy for risikovurdering og oppfølging av leverandører og ved å åpent dele informasjon med hverandre om resultatene, har RBA blitt en av de viktigste aktørene i å forbedre arbeidsforholdene i den globale produksjonskjeden. 

"Vårt RBA-medlemskap gir oss en god plattform i Advania-gruppen for å samarbeide om utfordringene i forsyningskjeden. Det blir mest effektivt og kraftfullt når vi samler alle selskapene i gruppen bak en felles code of conduct som vi kommuniserer til våre leverandører," sier Mikael Noaksson, CEO i Advania-gruppen. 

Advania sine RBA-forpliktelser 

Som medlem støtter Advania RBAs visjon og misjon. Advania er forpliktet til å følge RBAs code of conduct i vår egen virksomhet og vil gradvis implementere RBAs strategi og verktøy for å nå bransjens felles mål. Advania forplikter seg også til å gradvis ta i bruk RBAs code of conduct overfor våre direkte leverandører, overvåke overholdelsen av dem ved å bruke RBAs metoder og verktøy, og å oppmuntre og støtte våre leverandører til å gjøre det samme lenger bak i forsyningskjeden. 

Om Responsible Business Alliance 

Responsible Business Alliance (RBA) er en ideell koalisjon av ledende selskaper dedikert til å forbedre sosiale, miljømessige og etiske forhold i deres globale leverandørkjeder. RBA har en code of conduct og en rekke programmer, opplærings- og vurderingsverktøy for å støtte kontinuerlig forbedring. RBA og dets Responsible Minerals, Labor og Factory Initiatives har mer enn 380 medlemmer med en samlet omsetning på over 7,7 billioner dollar, 21,5 millioner ansatte og varer produsert i mer enn 120 land. For mer informasjon, besøk http://www.responsiblebusiness.org/ og følg @RBAllianceOrg. 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Helena Nordin, Sustainability Manager Advania Sverige, Tel: +46 76 14 00 078, e-post: helena.nordin@advania.com. 

Mikael Noaksson, Group CEO Advania AB, e-post: mikael.noaksson@advania.com. 

 

Om Advania  

Advania er et nordisk IT-selskap fordelt på 27 lokasjoner i Sverige, Island, Norge, Danmark og Finland. Selskapet fokuserer på å hjelpe kunder med å forbedre ytelse med nyskapende bruk av tilgjengelige IT-plattformer og -tjenester. Advania bistår tusenvis av kunder, multinasjonale selskap, myndigheter og offentlige institusjoner, store, små og mellomstore bedrifter i alle deler av samfunnet. Advania har sine røtter tilbake til 1939 da en islandsk entreprenør grunnla et kontorutstyrsverksted i Reykjavik. I de følgende tiårene utviklet tre separate grener av IT-selskaper seg i de tre nordiske landene Island, Sverige og Norge. I 2012 ble selskapene slått sammen og Advania dannet. For ytterligere informasjon, vennligst besøk www.advania.com.  

Multimedia

Multimedia