Medlem i UN Global Compact

Global Compact er FNs bærekraftsprogram for bedrifter og organisasjoner. Advania løfter nå konsernets arbeid med bærekraft ved å bli med i UN Global Compact.

"Vi er stolte av medlemskapet i UN Global Compact, som forplikter Advania Norge og hele Advania-konsernet til å arbeide med bærekraft. Prinsippene i Global Compact gir god veiledning for våre satsinger på bærekraft og utvider vårt fokus til å inkludere menneskerettigheter, arbeidstaker rettigheter og anti-korrupsjon, i tillegg til Advania Norges klima- og miljøarbeid som vi allerede er godt igang med, sier Silje Korshavn Grønstad, HR Manager i Advania i Norge. 

Advania Sverige har i flere år basert sitt arbeid med bærekraft på Global Compacts ti prinsipper og har årlig utarbeidet en rapport i henhold til prinsippene i GRIs (Global Reporting Initiative), http://hallbarhet.advania.se (engelsk versjon). Som medlem av Global Compact vil hele Advania-konsernet nå levere en felles årlig rapport om arbeidet med bærekraft, og også bidra økonomisk til Global Compacts virksomhet. 

"Å være medlem av FNs initiativ UN Global Compact er et klart standpunkt fra Advanias ledelse. Vi engasjerer oss i viktige verdier for mennesker og miljø og ønsker å være åpne om utviklingen i vårt arbeid med bærekraft”, sier Silje Korshavn Grønstad.  


Dette er Global Compact: 

Medlemsselskapene forplikter seg til å gjøre Global Compact til en naturlig del av sin forretningsstrategi, organisasjonskultur og daglige arbeid. Global Compact har per dags dato 9933 medlemsbedrifter i 160 land. Ved å få mange bedrifter til å implementere og rapportere bærekraftmål, vil et økende antall selskaper bidra til å skape et stabilt og inkluderende globalt marked, som igjen gir fremgangsrike og stabile samfunn. Lær mer på: www.unglobalcompact.org 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Helena Nordin, Sustainability Manager Adwania Sverige, Tel: +46 76 14 00 078, e-post: helena.nordin@advania.com. 

Om oss

Advania er et nordisk IT-selskap fordelt på 25 lokasjoner i Sverige, Island, Norge, Danmark og Finland. Selskapet fokuserer på å hjelpe kunder med å forbedre ytelse med nyskapende bruk av tilgjengelige IT-plattformer og -tjenester. Advania bistår tusenvis av kunder, multinasjonale selskap, myndigheter og offentlige institusjoner, store, små og mellomstore bedrifter i alle deler av samfunnet. Advania har sine røtter tilbake til 1939 da en islandsk entreprenør grunnla et kontorutstyrsverksted i Reykjavik. I de følgende tiårene utviklet tre separate grener av IT-selskaper seg i de tre nordiske landene Island, Sverige og Norge. I 2012 ble selskapene slått sammen og Advania dannet. For ytterligere informasjon, vennligst besøk www.advania.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker