Avataren i klasserommet

Report this content

Advania Skolepartner og No Isolation har inngått partneravtale. Med kommunikasjonsroboten AV1 vil selskapene bidra til at alle elever får en stemme i klasserommet - også de som ikke er fysisk tilstede. 

Det står en ledig pult i hvert 6. klasserom i Norge. De mange pultene står tomme fordi elever av ulike grunner ikke er tilstede i skolehverdagen.   

Advania Skolepartner er fundert på at enhver elev skal møtes der hen er, både mentalt og fysisk. Vårt pedagogiske arbeid preges av dette, og gjennom partnerskap med No Isolation blir det også en fysisk realitet. AV1 gjør det mulig for hjemmesittere å delta på skolen”, sier Kristin Kollsete, pedagogisk rådgiver i Advania Skolepartner.   

Gjennom en app på telefonene eller nettbrettet får eleven delta i undervisningen og sosialt. AV1 er kommunikasjonsroboten som gir elevene øyne, ører og en stemme enten det er fra pulten i klasserommet, i friminuttene med medelever eller på klassetur.   

AV1 representerer eleven og bidrar til sosial inkludering, tilhørighet og identitetsutvikling – de menneskelige aspektene som er like viktig som undervisningen. Den brukes også i økende grad av elever som har en form for skolevegring.  

Bergen kommune har nylig gått til innkjøp av AV1.  

Den anerkjente kommunikasjonsroboten er utviklet av No Isolation som jobber for å redusere ensomhet og ufrivillig sosial isolasjon ved hjelp av teknologi. Karen Dolva er daglig leder og medgründer av No Isolation:  

Hovedformålet til AV1 er å gjøre det enklere å komme tilbake til skolen etter langtidsfravær. Når man har løpende kontakt med klasserommet og vennene, selv bare om det er 5 minutter hver dag, så har man oversikt og er inkludert. Dette fungerer kjempegodt når kommune, skole og lærer er med, derfor er det flott at Bergen kommune er fremoverlente og tar ansvar for disse elevene”.  

Advania Skolepartner veileder kommuner, skoler og lærere som tar i bruk AV1 i sine klasserom. Samarbeidet fokuserer på hvordan AV1 på best mulig måte kan bli en del av pedagogiske opplegg og både faglig og sosialt inkluderes i en skoleklasse.  

Global trend  

I klasserom verden over tar lærere i bruk roboter for å forbedre elevenes læringsmuligheter. AV1 finnes allerede i nesten 1000 klasserom i Europa. Nå går Bergen kommune til innkjøp av flere AV1 for å kunne tilby fraværende elever deltakelse i undervisningen.   

Trygg teknologi   

AV1 kan kun brukes i sanntid og det er ingen mulighet for å ta opp eller lagre en videostrøm. All data som sendes mellom barnet og roboten er AV1 er kryptert. Videostrømmen som går direkte mellom nettbrettet og roboten er ende-til-ende kryptert, som betyr at utenforstående aldri vil kunne avlytte kommunikasjonen. Det er heller ikke mulig å ta skjermbilde eller koble AV1 til en tv-skjerm eller lignende. Alle skal være trygge på at det kun er eleven som tilhører klassen som kan følge med gjennom AV1 og elevens foresatte må signere på at det kun er barnet/ungdommen som kan bruke Av1.

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

Kristin Kollsete, Pedagogisk rådgiver Advania Norge, tlf: +47 975 32 917,
e-post: kristin.kollsete@advania.no