Lesevurdering med eye tracking og kunstig intelligens

Report this content

Tidlig gjenkjenning av leseutfordringer er avgjørende for utvikling av barns leseferdigheter. Med Lexplore på skolen kan lærere raskt og enkelt måle elevenes lesenivå og avdekke eventuelle utfordringer med prosessering av tekst.

Når Lexplore nå lanseres i Norge skjer det i samarbeid med Advania Skolepartner. 

Leseflyt, lesetempo og leseforståelse screenes ved hjelp av AI teknologi og eye tracking. Den automatiserte løsningen gir en vurdering av leseevnen som sparer lærere mye tid.

Med Lexplore oppdager læreren hvor i avkodingsprosessen eventuelle utfordringene viser seg når eleven leser en tekst. Læreren kan tydelig se om eleven stopper opp ved enkelte ord/ordgrupper, bruker lang tid ved enkelte lyder, hopper over ord/setninger og har jevn leseflyt.

Slik oppdages de elevene som har utfordringer med å skille bokstavlyder, få flyt i lesingen, har svakheter i leseforståelse eller store vansker tilknyttet leseutviklingen.

Og når det gjelder lesing er tidlig innsats avgjørende - og tidlig mestring gull verdt!  

Nasjonale prøver i lesing viser at 25 % av 5. klassingene skårer på det laveste nivået. Det vil si at mellom 20 - 29 % av 5. klassingene i hvert fylke skårer under kritisk grense i lesing. 20 % av dem som går ut av skolen har generelle lesevansker og ca. 5% av nordmenn har dysleksi.

“Vi er glade for å kunne tilby skolene en løsning som kombinerer innovativ teknologi med velprøvd pedagogikk. Lexplore gir læreren gode forutsetninger for å kunne hjelpe eleven til å utvikle seg, i stedet for å bruke tid på kartlegging”, sier Frida Monsén, pedagogisk utviklingsleder i Advania Skolepartner.

Forskningsbasert
Teknologien Lexplore tilbyr er basert på et omfattende 30-årig forskningsprosjekt utført ved Karolinska Institutt i Sverige. Metoden er basert på den vitenskapelige sammenhengen mellom leseevne og øyebevegelser under lesing av tekst. Maskinlæringsalgoritmer i Lexplore gjenkjenner korrelasjoner og mønstre i øyebevegelsesdata når elevene leser.

“Vi gleder oss over partnerskapet med Advania Skolepartner og har forventning til samarbeidet mot norske skoler. Lexplore er et effektivt og lærervennlig produkt som i tillegg til kartlegging av leseferdighet gir læreren underlag for å organisere og nivådifferensiere leseopplæringen.... “, sier Bo Kristoffersson, International Manager i Lexplore.

Gjennom samarbeidet med Lexplore tilbyr Advania Skolepartner skoler og lærere demonstrasjon av det tekniske utstyret og råd om hvordan dette kan brukes i oppfølgingen av elevene.

Lexplore aggregerer også lesedata på et dashboard som kan være relevant beslutningsgrunnlag for skolesjefer og politikere som sammenlikner skoler, skal utjevne forskjeller og fordele ressurser.

Fakta om lesevansker:

  • Over 1 million nordmenn som går ut av skolen har generelle lesevansker.
  • 50 % av dem som står utenfor arbeidslivet har lesevansker.
  • Det er like mange jenter som gutter som har dysleksi
  • Mellom 5 og 10 % av Norges befolkning har spesifikke lese- og skrivevansker, kalt dysleksi. Dette er så mye som opptil tre i hver klasse, eller hver tiende person i samfunnet generelt.
  • Elever med spesifikke vansker har rett til å kompensere med hjelpemidler som eksempelvis smartbøker/lydbøker.

Kilde: Dysleksi Norge og Norgeshelsa/SSB

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

Frida Monsén, Educational Manager, Advania Skolepartner
Tlf: +46 70 769 6575 
E
-post: frida.monsen@advania.no  

Om Advania Skolepartner

Basert på erfaringer fra Sverige startet Advania Skolepartner i Norge i 2018. Samtlige konsulenter har lang erfaring med pedagogikk, digitale ferdigheter og verktøy. Formålet med Advania Skolepartner er å bidra til at skoler som kjøper PC, nettbrett og programvare får tatt i bruk disse som gode pedagogiske verktøy og at elevene utvikler en verdifull digital kompetanse som forbereder dem på å leve og virke i et stadig mer digitalisert samfunn. https://www.advania.no/produkter-og-tjenester/tjenester/advania-skolepartner/

Om Lexplore
Lexplore ble grunnlagt i Sverige i 2016 (opprinnelig kjent som Optolexia) og utvidet til USA i 2017. Løsningen for lesevurdering med eye tracking og kunstig intelligens brukes nå av skoler, veiledere og terapeuter over hele verden. https://www.lexplore.com/ 

Tags: