Unikt samarbeid med fokus på dybdelæring

Report this content

Advania Skolepartner har som eneste aktør i Norge inngått samarbeid med Challenging Learning. “Vi liker å samarbeide med folk som står for noe, ikke bare er ute etter marginer. Både Advania Skolepartner og vi bringer noe annerledes. Sammen ønsker vi å skape noe nytt innen læring”, uttaler James Nottingham, verdenskjent pedagog og grunnlegger av Challenging Learning.  

James Nottingham utdyper: “Advania Skolepartner bringer kunnskap om skolen i Skandinavia og en digital linse til det pedagogiske arbeidet. Challenging Learning jobber globalt med pedagogikk. Det vil være overlapp i den digitale kompetansen og generell pedagogikk, men det vi sammen representerer er interessant.”   

Challenging Learning er et anerkjent og prisvinnende selskap som deler undervisnings- og ledelsespraksis med stor innvirkning på læringsutvikling. Selskapet kobler global eksellense med lokal strategi og praksis. Alt Challenging Learning gjør er designet for å inspirere og utfordre folk til å utvikle effektive strategier for læring. Selskapet jobber med skoler, kommuner og selskaper over hele verden. James Nottingham er også kjent for sitt samarbeid med John Hattie og Carol Dweck.   

James Nottingham uttrykker bekymring over en utvikling hvor utdanning blir mer forretningsorientert, med konkurranse mellom skoler og kommuner i stedet for en åpen, delingsorientert tilnærming. Derfor gjør Challenging Learning hva de kan for å søke samhandling. Samarbeidet med Advania Skolepartner er en del av dette aspektet.  

Forskningsbasert 
Samarbeidet mellom Advania Skolepartner og Challenging Learning vil benytte fremgangsrike metoder som The Learning Pit i kombinasjon med forskningsbaserte, dokumentert effektive tiltak for å utvikle digital kompetanse og strategier i undervisningen. Et særlig mål er å bidra til elevenes dybdelæring.   

Utfordringene er globale  
Ifølge James Nottingham er Challenging Learning bevisst på å ikke innta en politisk rolle og unngår derfor å delta i diskusjoner rundt nasjonale læreplaner. Han understreker også at det er langt flere likheter enn forskjeller mellom skolekulturer i ulike land og verdensdeler:  

Hvordan vi kan engasjere elevene, hvordan kan tilbakemeldinger bli bedre, hvordan kan vi oppmuntre elevene til i større grad å ta fatt på utfordringer, hvordan kan `Growth mindset´ og utholdenhet i læring utvikles og hvordan kan diskusjoner elevene imellom bli mer produktive. Hvis du ser på disse eksemplene – fortell meg hvilke land i verden som ikke ønsker dette?”   

Muligheter i nye læreplaner  
Frida Monsén er pedagogisk ansvarlig i Advania Skolepartner og initiativtaker til samarbeidet med Challenging Learning. Hun forteller at Advania Skolepartners holdning til nye lærerplaner er å se etter mulighetene de gir for dybdelæring, med bruk av digitale verktøy som støtte.   

For oss starter alt med pedagogikken. Vi tror ikke på at nye datamaskiner eller programvare i seg selv løser utfordringene. Først må vi vite hva vi skal oppnå, hva som gagner elevenes læring”, sier pedagogen Frida Monsén som selv har lang erfaring med å lede digital utvikling i skolen.    

Undervisningen avgjørende 
Vi vet at lærerens evne til å integrere digitale ressurser i undervisningen på en gjennomtenkt måte er avgjørende for hvor mye elevene lykkes med sin digitale læring. Dette er forskningen omforent om når det gjelder digitalisering av skolen. Derfor har den digitale opplæringen som tilbys fra Advania Skolepartner like mye fokus på planlegging og gjennomføring av undervisningen, som på hvordan digitale verktøy fungerer”, avslutter Frida Monsén.   

Samarbeidet mellom Challenging Learning og Advania Skolepartner er i gang med pilotskolen Kirkevoll i Bergen kommune.   

https://www.challenginglearning.com/learning-pit/   

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

Frida Monsén, Educational Manager, Advania Norge tlf: +46 70 769 6575, e-post: frida.monsen@advania.no 

Multimedia

Multimedia