Alle forretningsprosesser i skyen

Report this content

Cloud er på alles lepper. Mens de fleste bedrifter konsentrerer seg om å gjøre sitt driftssenter skybasertbasert, har A Bygg gått mye lenger.

A Bygg er en Oslobasert totalentreprenør som hovedsakelig leverer næringsbygg og offentlige bygg. Selskapet er organisert som en prosjektorganisasjon som benytter flere underleverandører. A Bygg utgjør en solid aktør innen planlegging, prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter i det sentrale Østlandsområdet. I 2016 omsatte A Bygg for 450 millioner kroner, men målet er en betydelig vekst både i omsetning og antall ansatte.  

- Det er viktig å ha moderne, effektive verktøy for kontroll på forretningen, spesielt i entreprenørbransjen hvor man driver med så mange unik prosjekter samtidig, sier Dag Straumsheim.  

Tilgjengelighet 

Da Straumsheim startet arbeidet med å finne nytt forretningssystem var han fast bestemt på at det skulle være skybasert. - Fremtiden er sky og jeg har ikke noe ønske om å eie eller drifte en server. Faktisk kan jeg ingenting om å drifte servere og vil at noen som kan dette gjør det for oss.  

For A Bygg var det også av uvurderlig betydning at løsningene kunne gi tilgjengelighet. - Alle våre løsninger må være tilgjengelige for alle ansatte uansett hvor de er. Vi har mange ansatte på ulike byggeplasser som samtidig er foreldre som noen ganger trenger å ta vare på sine barn. Uansett hvor de er, er det av stor betydning at de når som helst når som helst til våre systemer.  

- Jeg hadde nesten gitt opp før jeg fant Advania. Mange av løsningene som er laget for vår bransje, passer ikke til A Bygg fordi vi opererer på en litt annen måte. Hos A Bygg er det nemlig ingen håndverkere og fagarbeidere ansatt, entreprenøren kjøper alle tjenestene eksternt fra andre leverandører.   

Prosjektøkonomi og kontraktsoppfølging 

- Det vi trengte var en fullgod modul for innkjøp. En løsning for oppfølging av underleverandører når det gjelder kontrakter, fakturaer og økonomi. I bransjeløsningene Straumsheim vurderte manglet denne modulen i stor grad. Han kjente til Microsoft Dynamics AX, men vurderte dette ERP-systemet som for omfattende for et selskap av A Byggs størrelse.   

Løsningen A Bygg valgte var Advania Norges tilbud på Microsoft Dynamics 365 i kombinasjon med SharePoint og Office 365. Løsninger oppdateres kontinuerlig og drives sikkert av Microsoft. 

CFO Straumsheim vektlegger betydningen av Advanias prosjektmetode, en fast track som avklarer forståelse og behov underveis, et samarbeid basert på at veien skulle bli til mens man gikk. 

- Hvis vi skulle ha formulert kravspesifikasjon, ville vi sannsynligvis ha manglet relevant kompetanse og risikert å lage en spesifikasjon basert på den gamle løsningen som vi ønsket å erstatte. 

Bedre samspill med Dynamics 365 

Når Dynamics 365 og Power BI er fullt på plass, vil A Bygg fokusere på interaktive verktøy og Microsoft-løsninger for bedre kommunikasjon i prosjekter. E-postbruk skal reduseres og dokumenthåndtering bli mer effektiv ved hjelp av verktøy som SharePoint, One Drive, Teams og Groups. 

- Behovene vi har hos A Bygg er ikke unike. Jeg antar at de fleste prosjektorganisasjoner trenger løsninger for mer effektiv prosjektstyring og kommunikasjon, sier Straumsheim. 

Standard 

For bedrifter som vurderer å kjøpe en skybasert forretningsløsning som Microsoft-plattformen levert av Advania, gir Dag Straumsheim et klart råd: - Strekk dere langt for å ta i bruk standard løsninger i stedet for å be om spesialtilpasninger. Det vil med sikkerhet redusere kostnader, tidsbruk og risiko.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Espen Hartz, CEO Advania Norge AS, Tlf: +47 930 29 688, e-post: espen.hartz@advania.no

Om Advania

Advania er et nordisk IT-selskap fordelt på 22 lokasjoner i Sverige, Island, Norge og Danmark. Selskapet fokuserer på å hjelpe kunder med å forbedre ytelse med nyskapende bruk av tilgjengelige IT-plattformer og -tjenester. Advania bistår tusenvis av kunder, multinasjonale selskap, myndigheter og offentlige institusjoner, store, små og mellomstore bedrifter i alle deler av samfunnet. Advania har sine røtter tilbake til 1939 da en islandsk entreprenør grunnla et kontorutstyrsverksted i Reykjavik. I de følgende tiårene utviklet tre separate grener av IT-selskaper seg i de tre nordiske landene Island, Sverige og Norge. I 2012 ble selskapene slått sammen og Advania dannet. For ytterligere informasjon, vennligst besøk www.advania.no. 

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker