Sertifisert Miljøfyrtårn

Report this content

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Når Advania nå er sertifisert betyr det at selskapet oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.  

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5800 norske virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn. 

I omstilling til et mer bærekraftig samfunn kan ingen gjøre alt – men alle kan gjøre noe! For å nå framtidens lavutslippssamfunn må alle bidra, også bedrifter som Advania. Miljøfyrtårn gir oss konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport”, sier Espen Hartz, CEO i Advania Norge.  

Sertifiseringen som Miljøfyrtårn er godkjent som dokumentasjon i anbudskonkurranser og ved offentlige innkjøp. Det er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.  

I tillegg til sertifiseringen som Miljøfyrtårn er Advania medlem av UN Global Compact, FNs globale bærekraftsprogram for bedrifter og organisasjoner. Advania med vårt nettbutikk(link) er også medlem av Grønt Punkt Norge hvor vi tar ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

For mer informasjon, vennligst kontakt: Espen Hartz, CEO Advania Norge AS, Tlf: +47 930 29 688, e-post: espen.hartz@advania.no

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker