Hersvik ny administrerende direktør i Det norske

Karl Johnny Hersvik er ansatt som ny administrerende direktør i Det norske oljeselskap ASA. Han kommer fra stillingen som direktør for Statoils forskningssenter i Trondheim. Hersvik vil tiltre som administrerende direktør i selskapet 1. mai 2014.

Hersvik sier han ser fram til å lede et så spennende selskap som Det norske, et selskap som har utviklet seg fra leting til å bli et fullverdig oljeselskap også med utbygging og drift.

-       Det norske går inn i en ny fase som operatør for utbyggingen av Ivar Aasen, samtidig som selskapet har store verdier knyttet til andelene i Johan Sverdrup-feltet. Det er spennende og utfordrende å være med på å bygge Det norske videre som en betydelig aktør på norsk sokkel.

Styreleder i Det norske, Sverre Skogen, er svært fornøyd med Karl Johnny Hersvik som ny administrerende direktør i selskapet.

-       Det norske får en ung og dynamisk toppsjef med bred erfaring. Vi er trygg på at han er den rette til å føre selskapet videre i en spennende fase.

Sverre Skogen vil fortsette som arbeidende styreleder, og Øyvind Bratsberg som daglig leder, til Karl Johnny Hersvik overtar i mai neste år.

Bred erfaring

Karl Johnny Hersvik er nå forskningsdirektør i Statoil, der han har vært siden januar 2011. Fra 1998 har han hatt mange lederstillinger i Statoil og Hydro. Han har vært ledende reservoaringeniør og driftssjef. Hersvik har hatt flere stillinger innen forretningsutvikling, inkludert visepresident og prosjektleder for West Qurna-prosjektet i Irak og visepresident for produksjonsteknologi. Hersvik er cand.scient i matematikk fra Universitetet i Bergen.

Karl Johnny Hersvik er født i Bergen, er 41 år, gift og har tre barn.

Kontakter:
Karl Johnny Hersvik tlf.: 917 59 973
Styreleder Det norske, Sverre Skogen, tlf.: 971 62 010


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker