Leteboring startet på Dalsnuten

Shell har som operatør for utvinngingstillatelse 392 startet boringen av Dalsnuten prospektet.

Dalsnuten er et stort gassprospekt som ligger rundt 370 kilometer fra land i Norskehavet.  Prospektet bores med den halvt nedsenkbare boreriggen Aker Barents på rundt 1450 meters havdyp.

Det norske vil ha en eierandel på 10 prosent i lisensen når brønnen er ferdigboret.

Kontakt:

Direktør kommunikasjon, Torgeir Anda, tlf.: +47 99 11 22 03

Om Det norske: Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker