Leteboring startet på Dalsnuten

Shell har som operatør for utvinngingstillatelse 392 startet boringen av Dalsnuten prospektet.

Dalsnuten er et stort gassprospekt som ligger rundt 370 kilometer fra land i Norskehavet.  Prospektet bores med den halvt nedsenkbare boreriggen Aker Barents på rundt 1450 meters havdyp.

Det norske vil ha en eierandel på 10 prosent i lisensen når brønnen er ferdigboret.

Kontakt:

Direktør kommunikasjon, Torgeir Anda, tlf.: +47 99 11 22 03

Om Det norske: Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser. Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene. Det norske har rundt 180 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs ('DETNOR').

Abonner

Dokumenter og linker