Oppdatering på letebrønn på Askja-prospektet i Nordsjøen

Det norske oljeselskap ASA har, som partner i lisens 272 (25 prosent eierandel), ved trykkmåling påvist hydrokarboner i letebrønn 30/11-9 S på Askja-prospektet i Nordsjøen.

Boreoperasjonen pågår og endelige resultater er ikke tilgjengelige.

Statoil er operatør for lisens 272 med 50 prosent eierandel. Partnere er Det norske (25 prosent) og Svenska Petroleum (25 prosent).

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker