Alstom bygger et nytt nasjonalt trafikkstyringssystem i Sverige

Alstom har signert en kontrakt verdt 650 MSEK med Trafikverket for å levere trafikkkontrollsystemet ICONIS. Det nye trafikkstyringsystemet vil bli brukt i hele Sverige og er en del av et større prosjekt som Trafikverket presser gjennomfører for å forbedre punktligheten og kapasitetsutnyttelse av jernbanenettet. Kontrakten, som løper over åtte år med en ni års forlengelse i treårs intervaller, omfatter også utvikling og vedlikehold av systemet.

– Vi er svært fornøyd med at vi har møtt alle de krevende kommersielle og tekniske kriterier som Trafikverket etterspør. Med god erfaring fra en rekke europeiske trafikkstyringssystemer i drift, samt det pågående signal- og trafikkoptimaliseringprogrammet i Danmark, styrker Alstom nå sin posisjon som leverandør av velprøvde og pålitelige togløsninger i Sverige og Norden, sier Per Öster, president i Alstom Transport i Norden.

ICONIS er et modent og godt utprøvd produkt med flere referanseprosjekter i kommersiell drift. Alstom ICONIS Mainline kontroll og informasjonssystem integrerer informasjon, overvåking, kontroll og optimalisering i hele nettverket. Systemet kan også håndtere trafikkforstyrrelser, ledelse og ressursallokering.

Fordelene ved Alstoms system er at det kombinerer påliteligheten av et standardprodukt med den fleksibiliteten som kreves for fremtidig utvikling. ICONIS er et konfigurerbart produkt basert på åpen teknologi, som kan tilpasses kundens behov og muliggjør endringer og tillegg av flere funksjoner.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef
Alstom Transport Norden 
maria.parent@transport.alstom.com
+46 (0)76 807 6550

Om oss

Ledende mot en grønnere og smartere mobilitet over hele verden, utvikler Alstom integrete systemer som tilrettelegger for bærekraftige grunnlag for fremtidens transport. Alstom tilbyr et komplett utvalg av utstyr og tjenester fra hurtigtog, t-bane, trikk og e-buss, til integrerte systemer, tilpasset tjenester, infrastruktur, signal og digitale mobilitetsløsninger. Alstom solgte for 8,1 milliarder euro og booket ordre for 12,1 milliaarder euro i året 2018/19. Med hovedkontor i Frankrike, er Alstom tilstede i over 60 land og sysselsetter 36.300 personer. I Norden har Alstom ca 450 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner