Del

Kontakter

 • Maria Parent

  Kommunikationschef, Alstom Norden


  0046768076550
 • Sitater

  Høyhastighetslinjer og Pendolino toget et interessante for våre markeder i Norden hvor raske og sikre togforbindelser korter ned avstanden og binder byene sammen, og dermed skaper en kraftfull arbeidsmarkedsregion. Pendolino togene er fleksible og kan også kjøre på eksisterende spor i høyere hastighet enn konvensjonelle tog takket være krengeteknologi
  Henrik Anderberg, nordisk adm dir for Alstom Transport
  Vi er svært tilfreds med at Alstom er valgt som partner for Tizir. Med denne kontrakten forventer vi å engasjere rundt 50 personer til å utføre installasjonen og idriftsettelsen på anlegget
  Eric Staurset, leder i Alstom Norway
  HealthHub styrker implementeringen av “pit-stop”-metoden gjennom aktiviteter for forventet vedlikehold. Alt er klart når toget kommer, slik at vedlikeholdspersonellet kan utføre oppgavene raskt og effektivt. Den er spesielt utformet til å gi anbefalinger om å utføre oppgavene som faktisk kreves, når de kreves. Dette gir flere fordeler for kundene: De optimaliserer vognparkstørrelsen takket være den økte togtilgjengeligheten, tiden i servicehallen reduseres, og den totale livssykluskostnaden går ned.
  Laurent Fromont, Vice-President Services i Alstom Transport
  Takket være Alstoms skalerbare ERTMS-løsninger vil togene nå enkelt kunne kjøre mellom områder med både lav og høy togtetthet. På linjer med lav togtetthet vil Atlas 400 gi kundene et minimum av drifts- og kapitalkostnader samtidig som sikkerheten ivaretas. På linjer med høy tetthet vil Atlas 500 gi cab-signalering, tog lokalisering og tog beskyttelse gjennom én radioenhet
  Pascal Cléré, Senior Vice President, Transport Information Solutions i Alstom Transport.
  Alstoms sporvogn Citadis har vært sentral i en rekke byfornyingsprosjekter siden 1997. Citadis X05 er basert på denne 17 år gamle merittlisten, med over 1800 solgte Citadis sporvogner over hele verden. Under utviklingen av den nye Citadis tok man i betraktning Alstoms produktforbedringspolicy samt erfaringene fra kundene
  Bernard Dailly, Vice-President Light rail vehicles
  nnovasjon er en del av selskapets DNA. I tilbudet, som styret ga sin positive anbefaling til, ville GE kjøpe opp Alstoms energiaktiviteter og selge 100 % av signalvirksomheten til Alstom. Alstom skulle fokusere på sine uavhengige transportaktiviteter og bruke en del av inntektene fra transaksjonen til å styrke transportvirksomheten. Alstom Transport, en solid leder med en stor portefølje av teknologier og en verdensomspennende tilstedeværelse i et dynamisk marked, er ideelt posisjonert for vekstmuligheter i dette dynamiske markedet
  Henri Poupart-Lafarge, Transport President i Alstom
  Velg en tidsperiode -
  det finnes ingen resultater som samsvarer med ditt søk
  det finnes ikke flere reultater som samsvarer med ditt søk
  Tilbake til toppen