Alstom utruster det første testtoget i Norge med ombord togkontrollsystem

Report this content

Alstom utruster det første testoget, et Di8-lokomotiv eid av Vy, med sitt ombord-signalsystem i Grorud depotet i nærheten av Oslo. Dette er det første kjøretøyet som utrustes som en del av en stor rammekontrakt som dekker installasjonen av ombordsignal på 467 tog av 55 ulike typer.

Utrustningen skal starte i 2021, og de første togene som bytter til ERTMS for kommersiell drift i Norge er planlagt å være i drift innen 2022. Installasjonen ombord på den komplette norske flåten vil være ferdig innen 2026.

Alstom vil installere en løsning med et dobbelt-system som gjør det mulig for togene å kjøre på gamle linjer utstyrt med ATC-2-system. Samtidig kan de kjøre på linjer utstyrt med ERTMS Level 2-systemet. Utformingen av det doble systemet minimerer behovet for maskinvareutstyr ved å dele enkelte innebygde komponenter; balise-antennen, hjulsensorene og failsafe datamaskin.

Kontrakten for ombord signalprosjektet ble signert i juni 2018, og består av rammekontrakter for 14 ulike jernbanekjøretøyeiere. Kontrakten ble forhandlet av Bane NOR på vegne av togeierne. Depotet, der installasjonen utføres, ligger ved siden av Campus Nyland; et test-, opplærings- og kompetansehub som nylig ble innviet av Bane NOR for implementering av ERTMS i Norge.

"Vi er veldig glade for å starte neste fase av prosjektet med installeringen av maskinvaren på det første kjøretøyet, samt klargjøre depotet. Det nye ombordsystemet vil bidra til å gjøre det norske jernbanenettet mer effektivt og pålitelig. I tillegg vil det redusere forsinkelser for passasjerer og godstjenester samtidig som de garanterer de høyeste nivåene av sikkerhet, "sier Rob Whyte, administrerende direktør for Alstom i Norden.

”En vellykket ERTMS-implementering avhenger av operasjonelle kjøretøy. Alstom er det ledende selskapet for utstyr ombord. Jeg er overbevist om at Alstom vil lykkes med en teknisk løsning til rett tid samt den fysiske ombyggingen av togene, og jeg er veldig fornøyd med å, bokstavelig talt, ha dem ombord. De norske jernbanekjøretøyeierne setter sin lit til Alstom, sier Sverre Kjenne, konserndirektør Digitalisering og teknologi, Bane NOR.

Alstoms Atlas er nr 1 i verden innen ERTMS-utstyr om bord, og representerer 70% av de ombordbaserte systemene som er i drift i ERTMS nivå 2. I dag har 20 land tog under Atlas-tilsyn og dekker over 150 millioner kilometer, inkludert Deutsche Bahns ICE3-flåten som nylig ble utstyrt i Tyskland. Alstom har også levert den første ERTMS Level 3 i kommersiell tjeneste i verden i Tyskland.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
46 (0)76 807 6550

Om Alstom 
Ledende mot en grønnere og smartere mobilitet over hele verden, utvikler Alstom integrete systemer som tilrettelegger for bærekraftige grunnlag for fremtidens transport. Alstom tilbyr et komplett utvalg av utstyr og tjenester fra hurtigtog, t-bane, trikk og e-buss, til integrerte systemer, tilpasset tjenester, infrastruktur, signal og digitale mobilitetsløsninger. Alstom solgte for 8,1 milliarder euro og booket ordre for 12,1 milliaarder euro i året 2018/19. Med hovedkontor i Frankrike, er Alstom tilstede i over 60 land og sysselsetter 36.300 personer. I Norden har Alstom ca 450 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker