Alstom skal levere nasjonalt togkontrollsystem i Norge

Bane NOR har tildelt Alstom en kontrakt for å utstyre hele den norske jernbanen med ERTMS kontroll-løsninger og vedlikeholde systemet i inntil 25 år. Utstyret skal være installert om bord i togene i løpet av 2026.

Det nye systemet er en del av Norges utrulling av et nasjonalt ERTMS-system (European Rail Traffic Management System), og det vil bidra til å gjøre det norske jernbanenettet mer effektivt og pålitelig. Det skal redusere forsinkelser for passasjerer og godstrafikk, samtidig som det skal garantere best mulig sikkerhet.

Kontrakten består av rammekontrakter for 14 ulike togeiere. Den ble fremforhandlet av Bane NOR på vegne av de togeiere som deltar, og avtalen dekker montering av løsningen i 467 tog av 55 forskjellige typer.

«Vi er svært glade over å ha blitt tildelt denne kontrakten. Alstom skal levere et pålitelig og solid signalsystem slik at Norge for et punktlig, sikkert og moderne jernbanesystem med større kapasitet. Den foreslåtte løsningen er i tråd med regjeringens investeringsprogram for passasjerer, lokale interessenter og de ulike samfunnene som jernbanen betjener», uttalte Rob Whyte, administrerende direktør for Alstom i Norden.

«Tildeling av kontrakten for ombordutstyr på togene er et betydelig og viktig skritt videre i digitaliseringen av norsk jernbane. Vi har stor tro på Alstoms evne til sammen med oss å utvikle gode løsninger til beste for jernbanen, togselskapene og de reisende» sier konserndirektør Sverre Kjenne i Bane NOR.

Løsningen som tilbys, er basert på Alstoms Atlas-modeller for ERTMS-løsninger og består av et dobbelt system som gjør at togene kan kjøres på eksisterende spor med ATC-2-system, samtidig som de kan kjøres på spor som nylig har blitt utstyrt med systemet ERTMS nivå 2. Designen og programvaren minimerer utstyrsbehovet i det doble systemet ved at de deler enkelte komponenter om bord i toget, i hovedsak antenne og datamaskin. Monteringen påbegynnes i 2021, og det er planlagt at de første togene skal være i drift i 2022. Alle norske tog skal være ferdig oppgradert før september 2026.

Designen skal ledes av Alstoms ERTMS-senter i Charleroi, Belgia, i tett samarbeid med prosjektkontoret i Oslo og utviklingssenteret for maskinvare i Villeurbanne, Frankrike.

Alstoms Atlas er verdensledende innen alt-i-ett fastmontert ERTMS-utstyr og brukes i 70 % av togene som er i drift med ERTMS nivå 2. I dag har tog i 20 land kjørt mer enn 150 millioner kilometer med Atlas-løsningen, inkludert Deutsche Bahns ICE3-flåte, som nylig fikk utstyret i Tyskland.

Pressekontakter

Samuel Miller – Tel. + 33 1 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com

Christopher English – Tel. + 33 1 57 06 36 90

christopher.a.english@alstomgroup.com

Maria Parent – Tel + 46 76 807 6550

Maria.parent@alstomgroup.com

Investor Relations

Selma Bekhechi – Tel. + 33 1 57 06 95 39

Selma.bekhechi@alstomgroup.com

Julien Minot – Tel. + 33 1 57 06 64 84

Julien.minot@alstomgroup.com

Om Alstom 
Som en leverandør av bærekraftige mobilitetsløsninger, utvikler og markedsfører Alstom systemer, produkter og tjenester for transportsektoren. Alstom tilbyr et komplett utvalg av løsninger på markedet - fra høyhastighetstog til t-baner, trikker og e-busser- tilpassede tjenester (vedlikehold og modernisering), infrastruktur, signalsystemer og digitale mobilitetsystemer. Alstom er verdensledende innen integrerte jernbanesystemer. Selskapet hadde en omsetning på 8,0 milliarder euro og bokførte ordrer for 7,2 milliarder euro i regnskapsåret 2017/18. Alstom har hovedkontor i Frankrike, er til stede i over 60 land og har 34 500 ansatte. I Norden har vi ca 300 ansatte og vi har vårt hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia