Alstom leverer siste toget til Skånetrafiken

Report this content

Alstom har nå med suksess leverert det siste av de 30 ytterligere regionale togene som ble bestilt av Skånetrafiken i starten av 2015. Skånetrafikens flåte av Coradia Nordic-tog, mer kjent som Pågatogene, utgjør nå 99 kjøretøy.

- Med denne leveringen bekrefter Alstom sin posisjon som Sveriges ledende leverandør av regionale tog. Coradia Nordic-togene har vist seg å være pålitelige og sikre, og Skånetrafiken er nå en av de største kjøretøyseierne i landet i en fortsatt voksende region. Vi er veldig glade over å ha vært deres betrodde partner på denne reisen, sier Rob Whyte, VD Alstom Norden.

- Vi er glade for et bra samarbeid med Alstom som kjøretøysleverandør av de nye Pågatogene. Vi har nå 99 Pågatog og er vel rustet for å møte nye kunder og en forlengelse av Pågatågstrafikken, sier Linda Westman, Salgssjef, Skånetrafiken.

Å reise kollektivt med tog gir et vesentlig mindre miljøutslipp. En reise mellom Malmö og Helsingborg med Skånetrafiken i stedet for bil, vil gi ti ganger mindre karbondioksidutslipp. Man sparer omtrent ca 8,5kg karbondioksid per reise[1].

Coradia Nordic-togene som nå levereres til Skånetrafiken består av fire vogner, er 74 meter lange, og har en kapasitet på opp til 510 passasjerer. Togene kommer til å kjøres med en maksimal hastighet på 160 km/t. Coradia-togene kjennetegnes ved sikkerhet og ytelse. Togene er bygget på Alstoms anlegg i Salzgitter i Tyskland.

Helt siden 2002 har mer enn 270 regionale Coradia-tog blitt solgt i Sverige, inklusive SL, Norrtog, Västtrafik og Östgötatrafikken. Totalt har mer enn 3000 regionaltog blitt solgt i Europa, og idag anvendes de i Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige og Storbritannia.


[1] Avstanden mellom Malmö og Helsingborg er 65 km. Utslipp fra en gjennomsnittlig reise mellom Malmõ og Helsingborg med bil gir 9500 gram karbondioksid, men en reise med Skånetrafiken frigir kun 910 gram karbondioksid. Hele Skånetrafikens trafikk ga i 2017 i gjennomsnitt 14 gram karbondioksid per person km (antallet km som kunden transporteres med offentlig transport, hvilket betyr antall turer multiplisert med gjennomsnittlig reiselengde for respektive reisemodus). En gjennomsnittlig bil i Sverige slipper ut 146 gram /person km (figuren er basert på Transportstyreledelsens beregninger). Kilde: Skånetrafikens Hållbarhetsredovisning 2017

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
46 (0)76 807 6550

Om Alstom 
Som en leverandør av bærekraftige mobilitetsløsninger, utvikler og markedsfører Alstom systemer, produkter og tjenester for transportsektoren. Alstom tilbyr et komplett utvalg av løsninger på markedet - fra høyhastighetstog til t-baner, trikker og e-busser- tilpassede tjenester (vedlikehold og modernisering), infrastruktur, signalsystemer og digitale mobilitetsystemer. Alstom er verdensledende innen integrerte jernbanesystemer. Selskapet hadde en omsetning på 7,3 milliarder euro og bokførte ordrer for 7,2 milliarder euro i regnskapsåret 2017/18. Alstom har hovedkontor i Frankrike, er til stede i over 60 land og har 34 500 ansatte. I Norden har vi ca 450 ansatte og vi har vårt hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia