RMVs datterselskap fahma bestiller verdens største flåte med brenselcelletog fra Alstom

Report this content

-       En kontrakt verdt ca. 500 millioner euro  

-       Alstoms andel beløper seg til 360 millioner euro 

-       Togsett skal erstatte dieseltog på fire regionale togstrekninger i Taunus-regionen (Frankfurt) fra 2022  

RMVs datterselskap fahma la ut et anbud for 27 brenselcelletog i hele Europa. Og nå er vinneren kåret: Den franske produsenten Alstom skal levere togsett av typen Coradia iLint innen den nye rutetabellen trer i kraft i 2022. Foruten togene omfatter også ordren hydrogenforsyning, vedlikehold og driftsreserver for de neste 25 årene. Alstom tilbyr hydrogenforsyning i samarbeid med Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, og drivstoffstasjonen ligger på området til Höchst industrianlegg.

«Kjøpet av 27 togsett er et fyrtårnsprosjekt for brenselcellemobilitet, og noe jeg er veldig fornøyd med», sier statssekretær Enak Ferlemann i det tyske samferdselsdepartementet. «Regjeringen støtter denne investeringen i miljøvennlig mobilitet ved å dekke 40 prosent av ytterligere togkostnader som påløper sammenliknet med dieseltog, i tillegg til å gi forholdsmessig støtte for hydrogenstasjonen. Prosjektet kan tjene som modell for det tyske samferdselsdepartementet. Vi håper mange andre prosjekter i Tyskland vil følge etter.»  

Verdens største flåte med brenselcelletog 
«På togstrekningene i Hessen finnes det fremdeles mange dieseltog ettersom de mangler luftledninger. Brenselcelledrevne tog er derfor et raskt og gjennomførbart alternativ til kostbar elektrifisering», sier Hessens transportminister Tarek Al-Wazir. «I Hessen står transport for en tredel av klimagassutslippene. Damp fremfor dieselsot er derfor et spennende alternativ. Vi vil fortsette å støtte prosjektet aktivt og gjøre det vi kan for å sikre at nødvendige tilpasninger til jernbaneinfrastrukturen rundt hydrogenstasjonen i Höchst utføres raskt.» 

«Dette prosjektet slår to rekorder: Med idriftsettingen av de nye togsettene i 2022 vil RMV ha verdens største flåte med brenselcelletog til passasjertransport, og det er den største ordren noensinne for vårt datterselskap fahma», sier adm.dir. for RMV, professor Knut Ringat. «Etter strømdrevne tog, elektriske busser og hydrogenbusser tilbyr vi nå våre passasjerer muligheten til å reise med null-utslipp. Denne milepælen gjør meg stolt og er et enormt steg mot mobilitet uten forurensende stoffer.»

Denne ordren er også svært viktig for Dr. Jörg Nikutta, adm.dir for Alstom i Tyskland og Østerrike: «Vi er veldig glade for at Alstoms Coradia iLint regionaltog med null-utslipp i nær fremtid skal kjøres i Hessen, slik at vi kan tilby reisende i Taunus-området miljøvennlig transport. Denne nye suksessen, kombinert med Coradia iLints tidligere suksess, viser at retningsgivende og bærekraftig transport allerede er en realitet.» 

De nye brenselcelletogene skal erstatte dagens dieseldrevne tog på følgende strekninger: RB11 (Frankfurt-Höchst – Bad Soden), RB12 (Frankfurt – Königstein), RB15 (Frankfurt – Bad Homburg – Brandoberndorf) og RB16 (Friedrichsdorf – Friedberg). Den totale ordreverdien beløper seg til ca. 500 millioner euro.

Hydrogenfylling på Höchst industrianlegg
De nye togene skal fylle drivstoff på Industriepark Höchst. Dr. Joachim Kreysing, adm.dir. for Infraserv Höchst og driftsleder ved Industriepark Höchst, er svært fornøyd med at anlegget vil ha en sentral rolle i den videre utviklingen av denne fremtidsrettede teknologien: «Med dagens hydrogeninfrastruktur ligger Industriepark Höchst perfekt til som hydrogenstasjon for brenselcelledrevne kjøretøy. Driften av hydrogenstasjonen for tog som et tilskudd til tankanlegget for busser og lastebiler, passer perfekt inn i konseptet vårt, og som innovativt selskap vil vi videreutvikle våre energiforsyningskonsepter og satse på miljøvennlige transportmidler.» 

For kommuneleder Ulrich Krebs i Hochtaunuskreis er brenselcelletogene i Taunus-området et fornuftig alternativ. «I tillegg til å elektrifisere S5 til Usingen, medfører brenselcelletogene en rekke fordeler for strekninger som ennå ikke er elektrifisert», sier Krebs, som også er nestformann i RMVs representantskap. «Pendlere får bedre plass på togene og en mye mer stille reise ettersom togsettene har lavere motorstøy pga. elektrisk drift. Dette er også en fordel for folk som bor langs togstrekningene.» 

Verdens første hydrogendrevne passasjertog 
Coradia iLint er verdens første passasjertog med hydrogendrevet brenselcelle, som produserer elektrisk drift. Togene er like støysvake som lokaltog og har null-utslipp lokalt siden de bare slipper ut damp og vann i miljøet. 

I tillegg kjennetegnes slike kjøretøy av flere innovasjoner: ren energiomforming, fleksibel energilagring i batterier samt intelligent styring av banestrøm og tilgjengelig energi, kombinert med hensiktsmessige kjøreassistansesystemer. Coradia iLint er spesielt utviklet for bruk på ikke-elektrifiserte strekninger, og sikrer ren og bærekraftig togdrift kombinert med høy ytelse og lave kostnader for kundene. 

160 seter per togsett 
Verdens to første hydrogentog har allerede fraktet reisende i Elbe-Weser-området i Niedersachsen siden september 2018. Den lokale transportmyndigheten i Niedersachsen (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, LNVG) vil stå for driften av de 14 Coradia iLint-togene på denne strekningen fra 2021. RMV er dermed den andre operatøren som tar i bruk miljøvennlig hydrogenteknologi uten avgasser med togsettene fra fahma.  

Alle de 27 nye brenselcelletogene blir utstyrt med avanserte informasjonssystemer for de reisende, som skjermer med informasjon i sanntid. De vil også ha plass til sykler, rullestoler og barnevogner, og tilby gratis nettverkstilgang til passasjerene på toget. De nye togene vil ha 160 seter, og det betyr at kapasiteten på strekningene i Taunus-regionen øker med opptil 40 prosent, spesielt for pendlertogene i rush-trafikken.  

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
46 (0)76 807 6550

Om Alstom 
Som en leverandør av bærekraftige mobilitetsløsninger, utvikler og markedsfører Alstom systemer, produkter og tjenester for transportsektoren. Alstom tilbyr et komplett utvalg av løsninger på markedet - fra høyhastighetstog til t-baner, trikker og e-busser- tilpassede tjenester (vedlikehold og modernisering), infrastruktur, signalsystemer og digitale mobilitetsystemer. Alstom er verdensledende innen integrerte jernbanesystemer. Selskapet hadde en omsetning på 8,1 milliarder euro og bokførte ordrer for 12,1 milliarder euro i regnskapsåret 2018/19. Alstom har hovedkontor i Frankrike, er til stede i over 60 land og har 36 300 ansatte. I Norden har vi ca 450 ansatte og vi har vårt hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker