Alstom starter vedlikeholdskontrakten for regional tog i Skåne

I dag overtar Alstom vedlikeholdet for Skånetrafikkens regional tog, også kjent som «Pågatogen». Den åtteårige vedlikeholdsavtalen ble signert med Arriva i august 2017 og er på ca 1,3 mill NOK.

Arriva vant kontrakten og fortsetter som operatør for Pågatågen, og Alstom var en del av tilbudet som leverandør av togvedlikeholdet. Alstoms oppdrag omfatter vedlikehold, unntatt rengjøring. Som en del av avtalen kommer Alstom til å bruke våre avanserte digitale verktøy, for eksempel HealthHub løsningen for proaktivt vedlikehold, for å i sanntid samle inn  relevant informasjon som muliggjør automatisering av visse analyser og reduserer antall trafikkpåvirkende togfeil. Vedlikeholdet vil utføres ved depotene i Raus utenfor Helsingborg og i Motala.

- Vi har bygd togene, så vi kjenner dem jo veldig bra, og vi er glade for å nå også kunne begynne med et langsiktig vedlikeholdsarbeid. Vi kommer til å utvikle våre verktøy for å digitalisere vedlikeholdet ytterligere hvilket vil forbedre flåtens pålitelighet og ytelse.Vi ønsker også velkommen ca 70 nye medarbeidere som kommer til å gå over til Alstom fra det tidligere vedlikeholdsselskapet. Siden vi signerte kontrakten har vi sammen med de nye medarbeiderne med overgangen for å være klar fra dag én, sier Bjørn Asplund, VD, Alstom Sweden.

- Når vi nå starter det nye Pågatag kontrakten så er det med nye forutsetninger og der Arriva tar et større ansvar for togene enn tidligere. Det kjennes derfor bra å ha Alstom, som allerede har bygget og levert togene, som vår partner, sier Mathias Wrangtorp, Affärsområdeschef, Arriva Sverige AB.

Coradia Nordic togene som leveres til Skånetrafikken består av fire nye vogner, er totalt 74 meter lange, har kapasitet for opp til 510 passasjerer og en makshastighet på 160 km/t. Togene er produsert ved Alstom fabrikk i Salzgitter i Tyskland.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
46 (0)76 807 6550

Om Alstom 
Som en leverandør av bærekraftige mobilitetsløsninger, utvikler og markedsfører Alstom systemer, produkter og tjenester for transportsektoren. Alstom tilbyr et komplett utvalg av løsninger på markedet - fra høyhastighetstog til t-baner, trikker og e-busser- tilpassede tjenester (vedlikehold og modernisering), infrastruktur, signalsystemer og digitale mobilitetsystemer. Alstom er verdensledende innen integrerte jernbanesystemer. Selskapet hadde en omsetning på 7,3 milliarder euro og bokførte ordrer for 7,2 milliarder euro i regnskapsåret 2017/18. Alstom har hovedkontor i Frankrike, er til stede i over 60 land og har 34 500 ansatte. I Norden har vi ca 450 ansatte og vi har vårt hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Om oss

Ledende mot en grønnere og smartere mobilitet over hele verden, utvikler Alstom integrete systemer som tilrettelegger for bærekraftige grunnlag for fremtidens transport. Alstom tilbyr et komplett utvalg av utstyr og tjenester fra hurtigtog, t-bane, trikk og e-buss, til integrerte systemer, tilpasset tjenester, infrastruktur, signal og digitale mobilitetsløsninger. Alstom solgte for 8,1 milliarder euro og booket ordre for 12,1 milliaarder euro i året 2018/19. Med hovedkontor i Frankrike, er Alstom tilstede i over 60 land og sysselsetter 36.300 personer. I Norden har Alstom ca 450 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia