Alstom lanserer sin nyeste versjon av sporvognen Citadis: Citadis X05

Alstom lanserer sin nyeste Citadis-serie ved InnoTrans, verdens største jernbanemesse, som finner sted i Berlin fra 23. til 26. september. Alstoms sporvogn Citadis er oppgradert for å gi bedre konfigurasjon, kapasitet, fleksibilitet, hastighet og passasjeropplevelse.

“Alstoms sporvogn Citadis har vært sentral i en rekke byfornyingsprosjekter siden 1997. Citadis X05 er basert på denne 17 år gamle merittlisten, med over 1800 solgte Citadis sporvogner over hele verden. Under utviklingen av den nye Citadis tok man i betraktning Alstoms produktforbedringspolicy samt erfaringene fra kundene” sier Bernard Dailly, Vice-President Light rail vehicles.

Citadis X05 integrerer nye teknologier som permanente magnetmotorer som reduserer energiforbruket samt enklere delsystemintegrering og vedlikeholdsløsninger. Dette reduserer livssykluskostnadene. Citadis X05 vil med en hastighet på ca. 80 km/h bli raskere, noe som gjør at operatørene kan øke avstanden mellom holdeplassene i utkanten av byene. To kjøreledningsfrie løsninger vil bli tilbudt. I tillegg til den utprøvde APS[1]- teknologien tilbyr Alstom nå også komplette, integrerte autonomisystemer.

Citadis X05 vil gi mer fleksible kundemuligheter enn tidligere, primært takket være det store spennet i lengder (24 til 44 m) og nye designalternativer. Byer kan fremdeles utforme sin egen vognpark og selve fronten på sporvognen. Det kan nå også velges mellom ulike utvendige og innvendige LED-belysningssystemer.

Passasjeropplevelse har vært sentralt i produktutviklingsfasen. Alstom tilbyr nå doble dører langs hele vognen, en bredere midtgang for bedre atkomst og et økt antall seter samtidig som kapasiteten er opprettholdt.  Arealet på sporvognen som er dekket av glass, er økt med 12 % takket være "balkongkonseptet[2]" i overbygningen. Dette gjør at passasjerene kan nyte turen gjennom byen.

Citadis X05 er fremdeles miljøvennlig og REACH[3]-kompatibel. All maling er vannbasert, og den bruker 10 ganger mindre energi enn en bil[4]. De nye motorene gir dessuten mer effektive stans ved hjelp av elektriske bremser.


[1] APS: Bakkestrømforsyning. Teknologi solgt til 8 byer så langt (Bordeaux, Angers, Reims, Orléans, Tours, Dubai, Cuenca, Porto-Maravilha)

[2] Balkongkonseptet: Vinduet i overbygningen går nesten helt ned til gulvet, noe som gir passasjerene følelsen av å gå gjennom byen.

[3] Europas strengere regler for farlige stoffer

[4] KWh / sittende passasjer


[1] APS: Bakkestrømforsyning. Teknologi solgt til 8 byer så langt (Bordeaux, Angers, Reims, Orléans, Tours, Dubai, Cuenca, Porto-Maravilha)

[2] Balkongkonseptet: vinduet i overbygningen går nesten helt ned til gulvet, noe som gir passasjerene følelsen av å gå gjennom byen.

[3] Europas strengere regler for farlige stoffer

[4] KWh / sittende passasjer

 

Pressekontakter
Ulrika Andersson, kommunikationsdirektör Alstom Skandinavien, tel. +46 (0)8 723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com

Virginie Hourdin/Claire Biau (Alstom Transport huvudkontor) – tel. +33 1 41 49 21 36 / 39 95
virginie.hourdin-bremond@chq.alstom.comclaire.biau@alstom.com

Justine Rohée (Alstom Transport huvudkontor) – tel. +33 1 57 06 18 81
justine.rohee@transport.alstom.com

Internett www.alstom.comOm Alstom Transport
Alstom Transport, som arbeider for bærekraftig mobilitet, utvikler og markedsfører de mest komplette systemserier, utstyr og tjenester i jernbanesektoren. Alstom Transport håndterer hele transportsystemer, inkludert tog, signalsystemer, vedlikehold og modernisering og infrastruktur, og tilbyr integrerte løsninger. Alstom Transport hadde en omsetning på €5,9 milliarder i regnskapsåret 2013/14. Alstom Transport er til stede i mer enn 60 land og har ca. 28 300 ansatte.

Tags:

Om oss

Ledende mot en grønnere og smartere mobilitet over hele verden, utvikler Alstom integrete systemer som tilrettelegger for bærekraftige grunnlag for fremtidens transport. Alstom tilbyr et komplett utvalg av utstyr og tjenester fra hurtigtog, t-bane, trikk og e-buss, til integrerte systemer, tilpasset tjenester, infrastruktur, signal og digitale mobilitetsløsninger. Alstom solgte for 8,1 milliarder euro og booket ordre for 12,1 milliaarder euro i året 2018/19. Med hovedkontor i Frankrike, er Alstom tilstede i over 60 land og sysselsetter 36.300 personer. I Norden har Alstom ca 450 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Alstoms sporvogn Citadis har vært sentral i en rekke byfornyingsprosjekter siden 1997. Citadis X05 er basert på denne 17 år gamle merittlisten, med over 1800 solgte Citadis sporvogner over hele verden. Under utviklingen av den nye Citadis tok man i betraktning Alstoms produktforbedringspolicy samt erfaringene fra kundene
Bernard Dailly, Vice-President Light rail vehicles