Eversholt Rail og Alstom investerer ytterligere £1 million i Breeze sitt hydrogentogprogram

Report this content

Eversholt Rail og Alstom annonserte i dag en offensiv plan for å fremskynde hydrogentogindustrien med en investering på £ 1 million øremerket britiske hydrogentog, noe som skaper en helt ny togklasse – den første 600-serien noensinne.

Ved å ta Breeze sin hydrogenplan til neste nivå, vil denne investeringen gjøre at Breeze vil være klar til tidlig utplassering i Storbritannia for å imøtekomme regjeringens behov for å dekarbonisere jernbaneindustrien. Denne investeringen fra Alstom og Eversholt Rail i britisk togindustri vil underbygge andre initiativer innen hydrogensektoren og vil støtte enhver påfølgende nasjonal hydrogenstrategi.

Breeze-togene vil bli bygget på Alsom’s Widnes Transport Technology Center, som er i ferd med å bli Storbritannias fremste senter for modernisering av tog. Widnes vil også bli Alstom’s globale kompetansesenter for hydrogenkonvertering når dette blir serieproduksjon, hvilket skaper over 200 høykvalitets-arbeidsplasser for ingeniører i Nordvesten, noe som er avgjørende for statsministerens utjevningsstrategi.

Når de drives av grønt hydrogen, tilbyr disse togene nullutslippsmobilitet, ikke bare nullutslipp ved brukspunktet. Det eneste utslippet fra et hydrogentog er vann; som ikke gir noen skadelige partikler eller gassutslipp.

Hydrogentog er ideelt sett egnet for regionale jernbanetjenester på strekninger som ikke er elektrifiserte. Altsom har allerede vist at hydrogentog er en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning gjennom suksessen med Coradia iLint i Tyskland. Denne nye investeringen vil sikre at Breeze-togene er klare for utplassering på kort varsel hvor enn elektrifiserte strekninger med luftledninger er upraktisk eller visuelt forstyrrende.

En hydrogentogflåte er banebrytende, og et viktig skritt på veien mot dekarbonisering av Storbritannias jernbane. Ettersom Breeze blir den første britiske togflåten bruker kategorien Class 6xx, vil den være klassifisert som ‘600’. Både Eversholt Rail og Alstom er henrykte over denne anerkjennelsen.

«Det er på tide å starte den britiske hydrogenrevolusjonen. Med en regjering som ønsker å investere i grønn teknologi, har Alstom og Eversholt Rail utvidet det allerede omfattende engasjementet og forpliktelsen til denne jobbskapende teknologien med en investering på ytterligere en million pund. Dette dristige steget for å støtte regjeringens hydrogen-ambisjoner betyr at vi er den eneste tilbyderen tilgjengelig hvis du vil ha et britisk hydrogen-tog. Breeze er klare, uansett hvor regjeringen bestemmer seg for å oppgradere Storbritannias jernbane med hydrogen-tog», sa Nick Crossfield, administrerende direktør, Storbritannia og Irland.

Mary Kenny, administrerende direktør i Eversholt Rail, sa «Eversholt Rail har en stolt historie som innebærer innovasjon innen viktige teknologier for rullende materiell, og denne videre investeringen i Breeze-programmet viser vårt engasjement for å tilby tidsriktige og kostnadseffektive løsninger til det identifiserte behovet for hydrogentog for å støtte dekarboniseringen av Storbritannias jernbane

Om Eversholt Rail

Eversholt Rail eier britiske passasjer- og gods transportmidler og har mer enn 25 års erfaring innen jernbaneindustrien. Eversholt Rail har investert mer enn £ 3mrd i nye tog siden det ble privatisert og investerer kontinuerlig i eksisterende flåter for å opprettholde kvalitet og pålitelighet for å gi en bedre passasjeropplevelse. Eversolt Rail har en stolt innovasjonshistorie og spiller en viktig rolle i veksten og moderniseringen av den britiske jernbanesektoren ved å introdusere nye produkter og teknologier i markedet.

Om Breeze-toget

Breeze er et tog drevet av hydrogen. Det tar hydrogentogteknologi, som brukt med suksess på Alstoms Coradia iLint-tog i Tyskland, til Storbritannia. For å få dette til, vil Alstom bygge om Eversholt Rail Class 321 elektriske tog til å bruke hydrogen. Alstom vil gjøre dette Widnes-anlegget i Liverpool City-regionen. Den første flåteproduksjonen vil skape mer enn 200 arbeidsplasser. Når flere tog bestilles, vil dette tallet vokse deretter. Breeze-hydrogentogene vil erstatte dagens diesel-tog som i dag kjører over hele landet. De første togene kan være i drift i 2024.

Om Class 600

Alle britiske tog har et klassenummer som består av tre sifre, hvor det første forklarer hvilken type tog det er. Breeze-toget er det første hydrogentoget noensinne i Storbritannia, og krever derfor en ny «klasse», som starter med 6. 600-serien vil være forbeholdt alternative kilder som hydrogen, og ettersom Breeze er det første av denne typen, vil det ha det første tallet – 600.
 

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
46 (0)76 807 6550

Om Alstom 
Ledende mot en grønnere og smartere mobilitet over hele verden, utvikler Alstom integrete systemer som tilrettelegger for bærekraftige grunnlag for fremtidens transport. Alstom tilbyr et komplett utvalg av utstyr og tjenester fra hurtigtog, t-bane, trikk og e-buss, til integrerte systemer, tilpasset tjenester, infrastruktur, signal og digitale mobilitetsløsninger. Alstom solgte for 8,2 milliarder euro og booket ordre for 9,9 milliaarder euro i året 2019/20. Med hovedkontor i Frankrike, er Alstom tilstede i over 60 land og sysselsetter 38.900 personer. I Norden har Alstom ca 500 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia