Alstom presenterer sine siste innovasjoner for å møte fremtidens mobilitet ved InnoTrans, verdens største jernbanemesse

Under InnoTrans, som finner sted fra 23. til 26. september i Berlin, vil Alstom presentere de siste markedstendensene og prognosene for de neste årene. Ifølge den siste UNIFE-undersøkelsen er jernbanemarkedet sterkt med en forventet gjennomsnittlig årlig vekst på 2,8 % mellom 2017 og 2019. Det forventes betydelig vekst i Sør-Amerika og på områdene service, bytransport og jernbanesystemer. Alstom Transports svar på dagens industri- og fremtidige markedsutviklinger bygger spesifikt på globalisering, integrerte løsninger og innovasjon.

Under messen vil Alstom fremheve tre akser som er viktige for kundene og som Alstom bringer ekte og unik verdi til: bedre passasjeropplevelse, en forpliktelse til å redusere livssykluskostnader og nærhet til kunder.

For å vise hvor viktig det er å bedre passasjeropplevelsen i produktutviklingen, vil Alstom presentere sin Citadis X05 under messen. Dette er den nyeste utviklingen av sporvognserien som allerede er å finne i 45 byer over hele verden. Denne nye sporvogngenerasjonen, som kan tilpasses enda mer, gir flere muligheter for kunder og har nye funksjoner som doble dører og en større midtgang. Kundene kan nå konfigurere sin egen sporvogn ved hjelp av en applikasjon.

Alstom vil presentere sin visjon av den fremtidige togreisen og hvordan passasjerenes forventninger kan tilfredsstilles hva angår informasjon, underholdning, belysning, atmosfære, enkel ombordstigning og overganger.

Alstoms mål er å redusere kundenes livssykluskostnader, og dermed optimalisere investerings- og driftskostnadene samt kostnadene for infrastruktur og signalsystemer. Dette illustreres gjennom to store lanseringen under InnoTrans. Alstoms innovative løsning for prediktivt vedlikehold, HealthHub, lar kunden kontrollere tilstanden til eiendelene ved hjelp av høyteknologiske dataanalyseverktøy, f.eks. en togscanner. Siste utvikling i Alstoms ERTMS[1]-serie, Atlas 400 og 500, er de første skalerbare ERTMS-løsningene som kan tilpasses trafikkbehov og kontrollnettverk som betjener fra 6 til 600 tog om dagen.

Alstom pleier sin nærhet til kundene gjennom lokal tilstedeværelse og samarbeid. Alstom Transport er til stede i mer enn 60 land og legger i stadig større grad vekt på lokale operasjoner. For eksempel; i forbindelse med den hittil største kontrakten, med Prasa i Sør-Afrika, forpliktet selskapet seg til å produsere minst 65 % av togkomponentene lokalt. Fordelene når det gjelder overføring av kompetanse, utdanning og industrialisering vil bli betydelige og varige for Sør-Afrikas økonomi og jernbaneindustri. Prasa-kontrakten vil bli presentert på Alstoms stand på Innotrans.

“Innovasjon er en del av selskapets DNA”, sa Henri Poupart-Lafarge, Transport President i Alstom, som kom tilbake til gruppens strategiske utspill: “I tilbudet, som styret ga sin positive anbefaling til, ville GE kjøpe opp Alstoms energiaktiviteter og selge 100 % av signalvirksomheten til Alstom. Alstom skulle fokusere på sine uavhengige transportaktiviteter og bruke en del av inntektene fra transaksjonen til å styrke transportvirksomheten. Alstom Transport, en solid leder med en stor portefølje av teknologier og en verdensomspennende tilstedeværelse i et dynamisk marked, er ideelt posisjonert for vekstmuligheter i dette dynamiske markedet”.


[1] Europeisk togstyringssystem

Pressekontakter
Ulrika Andersson, kommunikationsdirektör Alstom Skandinavien, tel. +46 (0)8 723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com

Virginie Hourdin/Claire Biau (Alstom Transport huvudkontor) – tel. +33 1 41 49 21 36 / 39 95
virginie.hourdin-bremond@chq.alstom.comclaire.biau@alstom.com

Justine Rohée (Alstom Transport huvudkontor) – tel. +33 1 57 06 18 81
justine.rohee@transport.alstom.com

Internett www.alstom.com


Om Alstom
Alstom er en global leder innen kraftgenerering, kraftoverføring og jernbaneinfrastruktur og setter standarden for innovative og miljøvennlige teknologier. Alstom bygger det raskeste toget og en automatisert metro med den høyeste kapasiteten i verden, leverer nøkkelferdige, integrerte kraftverkløsninger og tilhørende tjenester for en rekke ulike energikilder, blant annet vann, kjernekraft, gass, kull og vind, og tilbyr en rekke løsninger for kraftoverføring, med fokus på smartnett. Gruppen har 93 000 ansatte i ca. 100 land. Den hadde en omsetning på over €20 milliarder og bestilte for €21,5 milliarder i ordrer i 2013/14.

Om Alstom Transport
Alstom Transport, som arbeider for bærekraftig mobilitet, utvikler og markedsfører de mest komplette systemserier, utstyr og tjenester i jernbanesektoren. Alstom Transport håndterer hele transportsystemer, inkludert tog, signalsystemer, vedlikehold og modernisering og infrastruktur, og tilbyr integrerte løsninger. Alstom Transport hadde en omsetning på €5,9 milliarder i regnskapsåret 2013/14. Alstom Transport er til stede i mer enn 60 land og har ca. 28 300 ansatte.

Tags:

Abonner

Sitater

nnovasjon er en del av selskapets DNA. I tilbudet, som styret ga sin positive anbefaling til, ville GE kjøpe opp Alstoms energiaktiviteter og selge 100 % av signalvirksomheten til Alstom. Alstom skulle fokusere på sine uavhengige transportaktiviteter og bruke en del av inntektene fra transaksjonen til å styrke transportvirksomheten. Alstom Transport, en solid leder med en stor portefølje av teknologier og en verdensomspennende tilstedeværelse i et dynamisk marked, er ideelt posisjonert for vekstmuligheter i dette dynamiske markedet
Henri Poupart-Lafarge, Transport President i Alstom