Transformasjon for Alstom: fullfører oppkjøpet av Bombardier Transportation

Report this content
  • Opprettelse av en global mobilitetsleder som forplikter seg til å svare på et voksende behov for grønnere transport over hele verden
  • Omfattende produktportefølje, uovertruffen FoU-innovasjonsevne, omfattende kommersiell rekkevidde som utnytter de komplementære ferdighetene til de to gruppene
  • 75 000 ulike og erfarne ansatte i 70 land for å betjene kunder over hele verden
  • Styrket langsiktig aksjeprofil og verdiskaping for alle interessenter

Alstom kunngjør i dag at oppkjøpet av Bombardier Transportation fullføres. Ved å utnytte den klare Alstom in Motion strategien og selskapets sterke grunnleggende operative og økonomiske utvikling, vil Alstom integrere Bombardier Transportation, styrke ledelsen i det voksende bærekraftige mobilitets-markedet gjennom kritisk størrelse i alle geografiske områder og integrere ytterligere løsninger og eiendeler for bedre å betjene kunder over hele verden.

Det utvidede konsernet har en samlet ikke-revidert inntekt på rundt 15,7 milliarder* euro og ordrereserver på 71,1 milliarder** euro. Selskapet sysselsetter 75 000 mennesker over hele verden i 70 land, har FoU-kapasitet uten sidestykke og en komplett portefølje av produkter og løsninger.

“I dag er et enestående øyeblikk for Alstom og mobilitetssektoren over hele verden, med etablering av en ny global leder innen smart og bærekraftig mobilitet. Mer enn noen gang må verden delta i en dyptgående endring innen miljø- og sosiale forhold for å kunne takle vår tids store utfordringer med klimaendringer, urbanisering og like muligheter for økonomisk utvikling. Transport, som er viktig for arbeids- og sosialt liv, men som har stor miljøpåvirkning, er kjernen i denne endringen. Vårt ansvar, sammen med 75.000 mennesker i Alstom i dag, er å bruke den unike kombinasjonen av eiendeler som denne transaksjonen skaper til å realisere denne nødvendige forandringen. Vårt ansvar er å bringe fram innovasjon som slike ekstremer utfordringer krever, slik at samfunn over hele verden kan ha tilgang til samme kvalitet på service og effektivitet når de reiser for å jobbe eller møte sine kjære og at de da samtidig tar vare på planeten vår.” sa Henri Poupart-Lafarge, styreleder og administrerende direktør i Alstom.

* Unaudited pro forma combined revenue for the 12-month period ended March 31, 2020

** Calculated by adding up Alstom backlog as of June 2020 (€41.2bn) and Bombardier Transportation backlog as of June 2020 ($33.7bn converted at 1.1284 EUR/USD rate). Bombardier Transportation’s backlog figure has not been reviewed for methodological consistency with Alstom’s

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
+46 (0)76 807 6550

Om Alstom 

Alstom hjelper samfunn med å redusere karbonutslipp ved å utvikle og markedsføre mobilitetsløsninger som danner et bærekraftig grunnlag for fremtidens transport. Alstoms produkter inkluderer høyhastighetstog, t-baner, énskinnebaner, trikker og e-busser til integrerte systemer, tilpassede tjenester, infrastruktur, signalisering og løsninger for digital mobilitet. Da Bombardier Transportation ble en del av Alstom den 29. januar 2021, økte konsernets totale omsetning til 15,7 milliarder euro for perioden på tolv måneder frem til 31. mars 2021*. Alstom har hovedkontor i Frankrike, virksomhet i 70 land og 75 000 ansatte. I Norden har Alstom ca 2000 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com  www.alstom.com/nordics
¹ Urevidert proforma