Første test-tur av smartere og mer effektive tog gikk på skinner

I begynnelsen av 2021 vil tog utstyrt med det nye togkontrollsystemet ERTMS Baseline 3 Release 2 (BL3R2) være klart for kommersiell drift i Norge. Systemet sitter ombord i hvert enkelt tog. Det første lokomotivet utstyrt med det oppgraderte signalsystemet har startet digitale testkjøringer. Turene overvåkes fra testlaboratorium ved Bane NORs anlegg på Nyland utenfor Oslo.

«Nå har vi passert planleggingsstadiet. Jeg er stolt over at signalløsningen ERTMS BL3R2 har klart overgangen fra spesifikasjoner på papiret til faktisk implementering i Norge. Etter videre demonstrasjoner og tester vil de første togene sertifiseres for kommersiell drift i Norge tidlig i 2021», forteller Rob Whyte, administrerende direktør for Alstom Nordics.

Testlokomotivet, som er av typen Di8, skal testkjøres i 10 dager på strekningen mellom Roa og Hønefoss. Før utgangen av 2020 vil det samme lokomotivet testes på et tilsvarende spor (BL3R2) i Sverige.

Etter å ha mottatt sertifikat fra en ISA (Independent Safety Assessor), har Alstoms løsning Onboard ERTMS BL3R2 de siste månedene blitt testet på systemlaboratoriet ved Bane NORs anlegg på Nyland. Et DI8-lokomotiv har blitt utstyrt med systemet, og det forventes at de digitale testene vil vise at systemet er kompatibelt med de tidligere versjonene av ERTMS Trackside-installasjonene (B2 og B3MR1) i Norge. 

For å støtte effektiv overgang til et nytt nasjonalt digitalt togkontrollsystem i Norge, skal Alstom levere en ombord-løsning som også skal integrere det gamle ATC-2-systemet. Løsningen vil være fullstendig integrert i enheten ombord i toget, uten ekstra maskinvare. Det er flere fordeler ved ikke å ha ekstra maskinvare. Mindre maskinvare betyr færre installasjonsproblemer og bedre tilgjengelighet.

Kontrakten for prosjektet for signalsystem om bord ble inngått i juni 2018, og innebærer rammekontrakter for 14 forskjellige tog-eiere. Avtalen ble fremforhandlet av Bane NOR på vegne av tog-eierne. Depotet der installasjonen utføres, ligger ved Campus Nyland, et test-, opplærings- og kompetansesenter som nylig ble innviet av Bane NOR for implementering av ERTMS i Norge.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
46 (0)76 807 6550

Om Alstom 
Ledende mot en grønnere og smartere mobilitet over hele verden, utvikler Alstom integrete systemer som tilrettelegger for bærekraftige grunnlag for fremtidens transport. Alstom tilbyr et komplett utvalg av utstyr og tjenester fra hurtigtog, t-bane, trikk og e-buss, til integrerte systemer, tilpasset tjenester, infrastruktur, signal og digitale mobilitetsløsninger. Alstom solgte for 8,2 milliarder euro og booket ordre for 9,9 milliaarder euro i året 2019/20. Med hovedkontor i Frankrike, er Alstom tilstede i over 60 land og sysselsetter 38.900 personer. I Norden har Alstom ca 500 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker