Verdenspremiere: Alstoms hydrogentog settes inn i passasjertrafikk i Niedersachsen

Report this content

Det var en verdenspremiere som ble feiret av Alstom, en av Europas største jernbaneprodusenter, ministeren for økonomi og transport i Niedersachsen, forbundsministeriet for transport og transportmyndighetene i Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) og Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) i Bremervörde søndag 16. september. Verdens første hydrogentog kjørte inn på stasjonen foran mange gjester og pressemedarbeidere fra Tyskland og utlandet. Coradia iLint, bygd av Alstom i Salzgitter, Tyskland, er utstyrt med brenselceller som konverterer hydrogen og oksygen til elektrisitet og dermed eliminerer forurensende utslipp. Fra og med 17. september blir to slike tog satt inn i persontrafikk i rutenettet i Niedersachsen.

For øyeblikket er det reisende i EVBs Elbe-Weser-trafikk som kan se fram til verdens første reise med støysvake nullutslippstog som kan komme opp i 140 km/t. Coradia iLint-togene vil bli drevet på vegne av LNVG på et nærmere 100 km rutenett mellom Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde og Buxtehude og erstatter EVBs eksisterende dieselflåte. De nye togene får fyllt tankene fra en mobil hydrogenstasjon. Hydrogengassen pumpes inn i togene fra en 12 meter høy ståltank ved skinnegangen på Bremervörde stasjon. På én tank kan de trafikere nettet hele dagen takket være en total aksjonsradius på 1000 km. Det er planlagt å sette en stasjonær tankstasjon i drift på EVBs område i 2021, når Alstom leverer ytterligere 14 Coradia iLint-tog til LNVG.  

«Dette er en revolusjon for Alstom og for fremtidens trafikk. Verdens første hydrogentog settes inn i passasjertrafikk og er klar til serieproduksjon», understreker Henri Poupart-Lafarge, styreleder og adm. dir. for Alstom. «Coradia iLint bærer bud om en ny tidsalder innenfor utslippsfri skinnegående transport. Det er en innovasjon som følger av et fransk-tysk samarbeid, et eksempel på vellykket samarbeid på tvers av landegrensene.»

Dr. Bernd Althusmann, Niedersachsens minister for økonomi og transport, hvis departement har støttet LNVGs kjøp av ytterligere 14 hydrogentog med mer enn 81 millioner euro, er imponert: «Med prøvedriften som starter i dag utfører Niedersachsen et ordentlig pionerarbeid innenfor lokal transport i samarbeid med Alstom og EVB. Den utslippsfrie teknologien i Coradia iLint utgjør et klimavennlig alternativ til konvensjonelle dieseltog, spesielt på linjer uten elektrisk drift,» forklarer han. «Ved å vise at brenselcelleteknologien fungerer i daglig drift, staker vi ut kursen for at skinnegående transport stort sett vil bli drevet klimavennlig og utslippsfritt i fremtiden. Delstatsregjeringen i Niedersachsen er stolt av å få dette trendsettende prosjektet på skinner sammen med LNVG.»

Forbundsregjeringen har aktivt støttet utviklingen og utprøvingen av den nye teknologien i Niedersachsen ved å bevilge penger fra Nasjonalt innovasjonsprogram for hydrogen- og brenselcelleteknologi.

Enak Ferlemann, forbundsregjeringens ombudsmann for skinnegående transport og parlamentets statssekretær for departementet for transport og digital infrastruktur, sier det enkelt: «En verdenspremiere i Tyskland. Vi setter det første passasjertoget med brenselcelleteknologi inn i trafikk. Dette er et sterkt signal for fremtidens transport. Hydrogen er et reelt, effektiv lavutslippsalternativ til diesel. Disse togene kan driftes på en ren og miljøvennlig måte, spesielt på sidebaner der luftledninger ikke er en økonomisk løsning eller ikke finnes.» Han la til: «Derfor støtter og finansierer vi denne teknologien, slik at den kan videreføres.»  

For LNVGs direktør Carmen Schwabl, som organiserer skinnegående passasjertransport mellom Nordsjøen og Harzfjellene og betaler årlig kompensasjon på rundt 300 millioner euro til jernbaneselskapene for dette, er overgangen til brenselcelleteknologi også en strategisk avgjørelse. Hun ser LNVG i en nasjonal pionerrolle: «Med de to Coradia iLint-togene og bruk av ytterligere 14 hydrogentog fra slutten av 2021, er vi de første passasjertogmyndighetene til å erstatte eksisterende dieselmateriell med utslippsfritt materiell, og bidrar på den måten til å nå klimamålene.» LNVGs administrerende direktør ser lenger inn i fremtiden: «Dette er også noe vi gjør fordi rundt 120 dieseltogsett i materiellparken vår når slutten av sin levetid i løpet av de neste 30 årene, hvilket betyr at vi må skifte dem ut. Erfaringene fra dette prosjektet hjelper oss å finne en bærekraftig og praktisk løsning.»

Med rundt 2 millioner togreisende og rundt 4 millioner bussreisende per år er EVB blant de største persontrafikkaktørene i Elbe-Weser-triangelet. Det tradisjonsrike selskapet, med en historie på mer enn 100 år og rundt 550 ansatte, ser fram til «fremtidens tog». Dr. Marcel Frank, administrerende direktør i EVB, understreker: «Det er en stor milepæl at vi vil bruke verdens første hydrogendrevne tog i vårt Elbe-Weser-nettverk i passasjertrafikk mellom Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde og Buxtehude, ikke bare for regionen og for oss, men også for skinnegående passasjertrafikk på verdensbasis. For EVB er dette starten på utslippsfri trafikk.»  

Bilder fra begivenheten: reneframpe.com/clients/evb

Ytterligere informasjon om Coradia iLint: https://als.ptn.rs/a/158013

Pressekontakt:                                                                                                                                     

Tanja Kampa
Alstom
0049 5341 900 7690
tanja.kampa@alstomgroup.com

Andrea Stein
EVB
0049 4761 9931-452
andrea.stein@EVB-elbe-weser.de

Dr. Eike Frenzel         
Departementet for økonomi, sysselsetting og transport i Niedersachsen
0049 511 120 5427
eike.frenzel@mw.niedersachsen.de

Rainer Peters
LNVG
0049 511 533 33 170
peters@lnvg.de

Om Alstom 
Som en leverandør av bærekraftige mobilitetsløsninger, utvikler og markedsfører Alstom systemer, produkter og tjenester for transportsektoren. Alstom tilbyr et komplett utvalg av løsninger på markedet - fra høyhastighetstog til t-baner, trikker og e-busser- tilpassede tjenester (vedlikehold og modernisering), infrastruktur, signalsystemer og digitale mobilitetsystemer. Alstom er verdensledende innen integrerte jernbanesystemer. Selskapet hadde en omsetning på 8,0 milliarder euro og bokførte ordrer for 7,2 milliarder euro i regnskapsåret 2017/18. Alstom har hovedkontor i Frankrike, er til stede i over 60 land og har 34 500 ansatte. I Norden har vi ca 300 ansatte og vi har vårt hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia