Alstom får innovasjonspris på European Mobility Exhibition i Paris

Alstom har blitt tildelt prisen for innovasjon for offentlig transport i energi- og miljø kategorien for sin nyeste kontaktledningsfrie energiforsyningsteknologi, SRS, på European Mobility Exhibition, som blir avholdt i Paris 14 til 16 juni 2016.

SRS, utviklet av Alstoms eksperter basert i Vitrolles (Provence-Alpes-Côte d'Azur) og Saint-Ouen (Ile-de-France), vil bli satt inn i tjeneste på de fremtidige trikkelinjene 2 og 3 i Nice innen 2018. løsningen leverer strøm til trikkens ombord energilagringssystem (superkapasitatorer) under stopp på holdeplassene, på under 20 sekunder, automatisk og i fullstendig sikkerhet. Lading foregår via kontaktblokker montert under trikken, som er i kontakt med et bakkebaserte ledende skinner.

For komplett pressemelding, se link.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
+46 (0)76 807 6550

Om Alstom 
Som en leverandør av bærekraftige mobilitetsløsninger, utvikler og markedsfører Alstom systemer, produkter og tjenester for jernbanesektoren. Alstom tilbyr det bredeste utvalget av løsninger på markedet - fra høyhastighetstog til t-baner og trikker - tilpassede tjenester (vedlikehold,modernisering), infrastruktur og signalløsninger. Alstom er verdensledende innen integrerte jernbanesystemer. Alstom hadde en omsetning på 6,9 milliarder euro og bokførte ordrer på 10,6 milliarder euro i regnskapsåret 2015/16. Alstom har hovedkontor i Frankrike, er til stede i over 60 land og har ca 31 000 ansatte. I Norden har vi ca 450 ansatte og vi har vårt hovedkontor i Stockholm. . www.alstom.com/nordics

Om oss

Ledende mot en grønnere og smartere mobilitet over hele verden, utvikler Alstom integrete systemer som tilrettelegger for bærekraftige grunnlag for fremtidens transport. Alstom tilbyr et komplett utvalg av utstyr og tjenester fra hurtigtog, t-bane, trikk og e-buss, til integrerte systemer, tilpasset tjenester, infrastruktur, signal og digitale mobilitetsløsninger. Alstom solgte for 8,1 milliarder euro og booket ordre for 12,1 milliaarder euro i året 2018/19. Med hovedkontor i Frankrike, er Alstom tilstede i over 60 land og sysselsetter 36.300 personer. I Norden har Alstom ca 450 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner