Alstom i Norge skal levere nøkkelferdig renseanlegg til aluminiumsverk i Dubai

Alstom har signert en kontrakt med Emirates Global Aluminium ("EGA") for å levere renseanlegg for ovnshall 1 og 3 ved EGA datterselskap, Dubai Aluminium ("Dubal") i Dubai. Prosjektet vil bli gjennomført fra Alstoms kompetansesenter i Oslo og Midt-Østen. Anleggsarbeidene startet i juni 2015, og prosjektet skal ferdigstilles i mars 2018. Kontraktsverdien er ca. 330 millioner kroner.

Som en del av denne kontrakten, vil Alstom forbedre ytelsen på fire eksisterende renseanlegg (levert av Alstom tidligere) og leverer en nytt system (Alfeed) for transport av alumina fra renseanleggene til 520 nye såkalte D18+ elektrolyseceller. De nye cellene er et resultat av et omfattende utviklingsarbeid hos EGA for å optimalisere energiforbruket, øke produksjonskapasiteten (med 10%) og å redusere utslipp av gassformig fluor (med 85%) ved installasjon av «state of the art» - teknologi fra Alstom.

"Vi er veldig fornøyde med at EGA valgte Alstom for å modernisere sitt renseanlegg. Etter flere vellykkede samarbeidsprosjekter gjennom tredve år, er vi stolte av den kontinuerlige tilliten fra en så viktig kunde til vår kompetanse og evne til å levere «varene»," sier Eino Rundberget, tilbudsansvarlig for denne virksomheten i Alstom i Norge.

"Kjernen i dette prosjektet er å installere ny ovnsteknologi for alumiumproduksjon i de eksisterende produksjonslinjene 1 og 3 ved EGA Jebel Ali. Installasjon av et nytt tilførselsystem for alumina til ovnene og en oppgradering av renseanleggene er integrert i denne prosessen ", sier Yousuf Bastaki (Senior Vice President, Major Projects) ved EGA. "Etter å ha jobbet med Alstom på andre prosjekter over mange år, er vi sikre på at kontrakten vil bli oppfylt med riktig kvalitet, innenfor budsjett og til rett tid."


Pressekontakt:

Ulrika Andersson (Alstom Scandinavia)
Tel +46 8 723 32 84
ulrika.andersson@alstom.com

Website www.alstom.com/norway

Tags:

Om oss

Ledende mot en grønnere og smartere mobilitet over hele verden, utvikler Alstom integrete systemer som tilrettelegger for bærekraftige grunnlag for fremtidens transport. Alstom tilbyr et komplett utvalg av utstyr og tjenester fra hurtigtog, t-bane, trikk og e-buss, til integrerte systemer, tilpasset tjenester, infrastruktur, signal og digitale mobilitetsløsninger. Alstom solgte for 8,1 milliarder euro og booket ordre for 12,1 milliaarder euro i året 2018/19. Med hovedkontor i Frankrike, er Alstom tilstede i over 60 land og sysselsetter 36.300 personer. I Norden har Alstom ca 450 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner