Alstom moderniserer vannkraftverk i Riga, Latvia

Alstom vant nylig en kontrakt utlyst av Latvenergo, det ledende kraftselskapet i Latvia. Kontrakten omfatter en modernisering av vannkraftverket i Riga, Latvia og har en verdi på mer enn 100 millioner euro. Alstom skal renovere 6 X 69 MW Kaplan-enheter for vannkraftverket, lokalisert langs den 1 020 kilometer lange Daugava-elven i Latvia.  

Avtalen inkluderer rehabilitering av turbiner, generatorer, nytt kontrollsystem og hjelpeutstyr. Alstom planlegger å bruke lokale selskaper i gjennomføringen av kontrakten. En Kaplan-enhet vil renoveres årlig, i en periode på 8 år frem til 2022. Det er forventet at produksjonen av vannkraft vil øke med minst 20 GWh etter renoveringen.

Vannkraftverket i Riga er ett av tre hoved-vannkraftverk i Latvia, som til sammen står for mer enn 50 % av all produksjon av elektrisitet i landet. Vannkraftverket produserte 679 GWh miljøvennlig energi i 2013, og rehabiliteringen vil øke effektiviteten til kraftverket, og samtidig øke forventet levealder på anlegget med minst 40 år. Rehabiliteringen er en del av Latvenergos storstilte investeringsprogram for Daugava-kraftverkene, med en prislapp på mer enn 200 millioner euro.

«Alstom har lang erfaring med vannkraft og vårt dedikerte team vil sørge for at Riga-kraftverkene oppnår økt reliabilitet, lavere driftskostnader samt miljøfordeler. Denne kontrakten viser klart vår interesse og satsning på det Latviske vannkraftmarkedet» uttaler Eric Staurset, Direktør for Alstom i Norden og de baltiske landene. 

«Riga-kraftverket er strategisk viktig for energitilførselen i Latvia, og vi vil kunne øke kraftverkets effektivitet og samtidig øke operasjonell sikkerhet for de kommende tiårene. Vi har valgt Alstom fordi de vil implementere spesifikke løsninger som vil redusere gjennomføringstiden for hver enhet, til fordel for Latvenergo» sier Māris Kuņickis, produksjonsdirektør for Latvenergo AS.

Alstom, som står for installasjon av mer enn en fjerdedel av verdens vannkraftanlegg, har opparbeidet seg omfattende erfaring fra service, ettermontering og modernisering av vannkraftverk under drift. Alstom Hydro støtter energiprodusenter, eiere og investorer med å redusere de totale kostnadene knyttet til eierskap takket være et omfattende serviceprogram.

Om Alstom

Alstom er en global leder innen utstyr og systemer til kraftproduksjon, kraftoverføring og baneinfrastruktur, med tungt fokus på innovativ og miljøvennlig teknologi. Alstom bygger de raskeste togene, metro-infrastruktur med høyest kapasitet, nøkkelferdige kraftverk og medfølgende tjenester for et bredt utvalg av energikilder. Alstom tilbyr også en omfattende portefølje av løsninger knyttet til kraftoverføring, med fokus på smart grid. Gruppen har mer enn 93 000 ansatte i rundt 100 lang, og solgte i 2013/2014 for rundt 20 millioner euro.

Pressekontakt 
Cecile Dodat (Alstom Renewable Power) - Tel +33 1 41 49 79 42 

cecile.dodat@alstom.com

Sari Luhanka (Alstom Finland & Baltic countries) – Tel +358 50 3860 353

Sari.luhanka@alstom.com

Ulrika Andersson (Alstom Sweden, Nroway & Denmark) – Tel +468 72 32 84

ulrika.andersson@alstom.com 

Nettside www.alstom.com

Tags:

Om oss

Ledende mot en grønnere og smartere mobilitet over hele verden, utvikler Alstom integrete systemer som tilrettelegger for bærekraftige grunnlag for fremtidens transport. Alstom tilbyr et komplett utvalg av utstyr og tjenester fra hurtigtog, t-bane, trikk og e-buss, til integrerte systemer, tilpasset tjenester, infrastruktur, signal og digitale mobilitetsløsninger. Alstom solgte for 8,1 milliarder euro og booket ordre for 12,1 milliaarder euro i året 2018/19. Med hovedkontor i Frankrike, er Alstom tilstede i over 60 land og sysselsetter 36.300 personer. I Norden har Alstom ca 450 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner

Dokumenter og linker