Alstom på InnoTrans: Alstom offentligjør nytt null-utslippstog

Alstom er tilstede på InnoTrans utstillingen, verdens største messe for jernbanesektoren, som finner sted i Berlin fra 20 til 23 september 2016.

Alstom vil på messen for første gang offentligjøre vårt nye null-utslippstog, som vi i 2014 undertegnet intensjonsavtaler med for de tyske delstatene Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg og Hessen.

På Alstom standen vil du legge ut på en reise for å oppdage hvordan selskapet mestrer alle faser av sine kunders jernbaneprosjekt: Design, bygging, drift og vedlikehold samt fornyelse. Alstom vil demonstrere, gjennom konkrete eksempler, hvordan vi følger våre kunder fra unnfangelsen av sitt prosjekt, gjennom produksjon i stor skala, drift og vedlikehold, renovering og fornyelse.

Oppdag Alstom’s innovasjoner og møt våre ansatte på InnoTrans Hall 3,2 Booth 308.

For komplett pressemelding, se link.

Om oss

Ledende mot en grønnere og smartere mobilitet over hele verden, utvikler Alstom integrete systemer som tilrettelegger for bærekraftige grunnlag for fremtidens transport. Alstom tilbyr et komplett utvalg av utstyr og tjenester fra hurtigtog, t-bane, trikk og e-buss, til integrerte systemer, tilpasset tjenester, infrastruktur, signal og digitale mobilitetsløsninger. Alstom solgte for 8,1 milliarder euro og booket ordre for 12,1 milliaarder euro i året 2018/19. Med hovedkontor i Frankrike, er Alstom tilstede i over 60 land og sysselsetter 36.300 personer. I Norden har Alstom ca 450 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner