Alstom på InnoTrans: Alstom offentligjør nytt null-utslippstog

Alstom er tilstede på InnoTrans utstillingen, verdens største messe for jernbanesektoren, som finner sted i Berlin fra 20 til 23 september 2016.

Alstom vil på messen for første gang offentligjøre vårt nye null-utslippstog, som vi i 2014 undertegnet intensjonsavtaler med for de tyske delstatene Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg og Hessen.

På Alstom standen vil du legge ut på en reise for å oppdage hvordan selskapet mestrer alle faser av sine kunders jernbaneprosjekt: Design, bygging, drift og vedlikehold samt fornyelse. Alstom vil demonstrere, gjennom konkrete eksempler, hvordan vi følger våre kunder fra unnfangelsen av sitt prosjekt, gjennom produksjon i stor skala, drift og vedlikehold, renovering og fornyelse.

Oppdag Alstom’s innovasjoner og møt våre ansatte på InnoTrans Hall 3,2 Booth 308.

For komplett pressemelding, se link.

Abonner