Alstom styrker sin kapasitet i togvedlikehold i Sverige med oppkjøpet av Motala Train AB

Alstom Transport har kjøpt Motala Train, et svensk selskap som spesialiserer seg på renovering, tungt vedlikehold og reparasjon av passasjertog, av Motala Verkstad Group AB. Alstom Transport vil bli eneeier av selskapet, noe som genererer en årlig omsetning på rundt 15 millioner euro og sysselsetter ca 70 personer, noe som betyr at Alstom vil ha over 350 ansatte i Sverige. Oppkjøpet styrker Alstoms Transports tilstedeværelse i tjenestevirksomheten i Sverige og er i tråd med selskapets globale strategi for regional vekst og lokalisering. Transaksjonen behøver ikkebehøver ikke godkjennelse av konkurransemyndighetene og er effektiv umiddelbart.

Anlegget er hovedsakelig lokalisert i Motala i Östergötland, som dekker 5600 m² med fullt utstyrte workshops. I 2013 etablerte den et andre depot i Västerås.

Motala Train tilbyr tjenester for de svenske jernbaneoperatører for totalrenovering av deres togflåter, inkludert fornyelse av interiør og oppgraderinger av viktige tekniske systemer, og ca. 70 % avdriften er renovering. Resten er fordelt på tungt vedlikehold, herunder reparasjon av tog i henhold til kontrakter, sammenstøt- og skade reparasjon, inkludert kollisjon eller brannskader og reparasjonsarbeid som for eksempel sveising, elektro, maling eller tung mekanisk montasje. Selskapet har, spesielt i sveising, avanserte ferdigheter.

– Det svenske jernbanemarkedet har hatt en sterk vekst det siste tiåret, hvilket genererer store muligheter, ikke bare for tog, men også for tjenester. Gjennom lokale fotfeste i Motala, kan vi gi bedre service til våre kunder og derfor besluttet Alstom Transport å investere, sier Per Öster, president Alstom Transport Norden.

 I et norsk perspektiv ser vi frem til implementeringen av jernbanereformen og den planlagte åpning av markedet for vedlikehold av tog. I denne sammenheng vil vi bygge videre på erfaringer og den etablerte basen som Alstom Transport har i Sverige, hvilket ytterligere styrkes med dette oppkjøpet, sier Carl Åge Bjørgan, adm dir i Alstom Transport Norway AS.

Alstom Transport har vært i Sverige i over 10 år og er i dag en av de største aktørene i det svenske jernbanemarkedet. Alstom Transport har solgt mer enn 300 regionale tog fra Coradia plattformen i Sverige. Alstom Transport vedlikeholder 135 lokaltog og dagliga transporter mer enn 280 000 pendlere i Stockholm.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef 
Alstom Transport Norden 
maria.parent@transport.alstom.com
+46 (0)76 807 6550
Website www.alstom.com

Abonner