Alstom Transport skal levere 13 Coradia Lint regionale tog til Nordjyske Jernbaner i Danmark

Alstom Transport har vunnet en kontrakt verdt 400 millioner NOK for leveranse av tretten Coradia Lint regionale tog til de Nordjyske Jernbaner i Danmark. Togene vil settes i drift høsten 2017 hovedsakelig i Nord-Jylland.

– Jeg ser frem til å utvide Nordjyske Jernbaners kommersiell drift i Nord-Jylland, takket være innkjøp av passasjervennlige Lint tog, sier Peter Hvilshøj, administrerende direktør i Nordjyske Jernbaner.

– Vi leverer et tog til de Nordjyske Jernbaner som har vist bemerkelsesverdig høy og stabil punktlighet og pålitelighet. Med denne nye ordren vil Danmark ha ca. 100 Lint regionale tog i passasjerdrift, sier Christian Algreen-Ussing, administrerende direktør i Alstom Transport, Danmark.

– Det er positivt at vi fortsetter vår suksess for våre regionale tog i Danmark og at reisende setter pris på dem. Med denne kontrakten vil vi styrke vår markedsposisjon i Norden, sier Per Öster, nordisk direktør i Alstom Transport.

Coradia Lint 41 er et miljøvennlig, lavenergitog, et såkallt Diesel Multiple Unit (DMU) som kan nå en maksimal hastighet på 140 km / t. De togsett som er bestilt av Nordjyske Jernbaner har totalt 125 sitteplasser og opp til 135 plasser for stående passasjerer. De tilbyr full tilgjengelighet for alle passasjerer, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, takket være barrierefrie innganger. Togene er romslige med multifunksjonsområder for rullestoler, sykler og barnevogner. De er også utstyrt med air condition, informasjonssystemer og videoovervåking som sikrer en høy grad av både komfort og sikkerhet for passasjerene. Togene blir bygget hos Alstoms Salzgitter anlegg i Tyskland.

Coradia Lint er en del av Alstoms Coradia tilbud av modul tog som tar nytte av over 30 års erfaring og velprøvde tekniske løsninger. Alstom Transport har solgt mer enn 3000 regionale tog.

För mer information kontakta:

Ulrika Andersson (Alstom Sverige)
Tel. + 46-72-5713284
ulrika.andersson@alstom.com

Om Alstom
Som en leverandør av bærekraftig mobilitetsløsninger, utvikler og leverer Alstom Transport den mest komplette portefølje av systemer, utstyr og tjenester innen jernbanesektoren. Alstom Transport leverer totale transportsystemer, inkludert tog, signalsystemer, vedlikehold og modernisering, infrastruktur og integrerte løsninger. Alstom Transport hadde et salg på €6,2 mrd og bokførte €10 mrd ordrer i regnskapsåret 2014/15. Alstom Transport er tilstede i over 60 land og har cirka 28,000 ansatte.

Website www.alstom.com, www.alstom.com/countries/norway/

Abonner

Multimedia

Multimedia