Alstoms organiske vekst fortsetter

Alstom registrerte ordrer for en verdi av 0,9 milliarder euro i første kvartal (fra 1. april til 30. juni 2016) i regnskapsåret 2016/17, sammenlignet med 2 milliarder i samme periode året før. Konsernets salg, 1,7 milliarder euro, oppviste en organisk vekst på 7 % i første kvartal 2016/17.

Per 30. juni 2016 utgjorde konsernets ordrebok 29,7 milliarder euro. Dette representerer over 4 års omsetning.

Nøkkeltall

Reelle tall      (i millioner euro)  2015/16             Kv.1  2016/17  Kv.1  Reell variasjon Kv.1/Kv.1  Organisk variasjon Kv.1/Kv.1 
Mottatte ordrer  1 955  889  -55 %  -51 % 
Omsetning  1 602  1 747  9 %  7 % 

Ordrenes og omsetningens fordeling per geografisk område og produkttype er angitt i tillegg 1. I likhet med alle tallene i denne pressemeldingen dreier det seg om ureviderte data.

"Alstom har bare oppnådd mindre kontrakter i første kvartal 2016/17. Det lave ordrenivået gjenspeiler ikke salgsvirksomheten, som har vært svært sterk og normalt vil gi omfattende ordrer i de kommende kvartalene i for eksempel Midtøsten og Italia. Den organiske omsetningen steg med 7 % i forhold til første kvartal 2015/16 takket være realiseringen av flere prosjektmilepæler", erklærte Henri Poupart-Lafarge, Alstom styreformann og CEO.

Detaljert analyse
I første kvartal 2016/17 registrerte Alstom en usedvanlig svak ordretilgang, 889 millioner euro, som utelukkende bestod av mindre kontrakter, idet ingen av ordrene var på mer enn 100 millioner euro. I første kvartal året før hadde Alstom et ordrenivå på 1 955 millioner euro.

Omsetningen i første kvartal 2016/17, 1 747 millioner euro, utgjorde en økning på 9 % (7 % ved konstant struktur og konstante valutakurser) i forhold til første kvartal 2015/16. Virksomheten omfattet hovedsakelig leveranser av regiontog og forstadstog i Frankrike, regiontog i Italia, Tyskland og Sverige, trinnvis utførelse av PRASA-prosjektet i Sør-Afrika, vedlikehold av høyhastighetstog i Storbritannia, samt et signaliseringsprosjekt i Canada.

Viktigste begivenheter 
I samsvar med den første grunnpilaren i sin "Strategi 2020" forsterket Alstom sitt lokale nettverk via flere oppkjøp og partnerskap i april 2016. Konsernet fullførte kjøpet av andeler i CTLE (Commuter Transport & Locomotive Engineering), og forsterket dermed sitt nærvær i Sør-Afrika. Alstom undertegnet også en rammeavtale om utvidelse av Citals aktiviteter og lokal produksjon av regiontog og Coradia intercitytog for Algerie. Alstom overtok kontrollen av Cabliance i Marokko ved å kjøpe opp Nexans andeler.

Bekreftelse av målene for 2020
Innen 2020 vil omsetningen normalt ha en organisk vekst på 5 % per år.

Den justerte driftsmarginen vil normalt ligge på ca. 7 % i 2020, takket være forretningsvolumet, produktmiksen og virkningene av tiltakene for fremragende drift.

Alstom forventer at ca. 100 % av nettoresultatet vil konverteres til fri kontantstrøm fra 2020.

***

Tillegg 1A - Geografisk fordeling

Reelle tall       2015/16  %  2016/17  % 
(i millioner euro)  Kv.1(*)  Bidrag Kv.1 Bidrag
Europa 619 32 % 377 42 %
Amerika 346 18 % 278 31 %
Asia / Stillehavet 293 15 % 222 25 %
Midtøsten / Afrika 693 35 % 12 1 %
ORDRER   PER GEOGRAFISK OMRÅDE 1 955 100   % 889 100   %
Reelle tall 2015/16  %  2016/17  % 
(i millioner euro)  Kv.1 Bidrag Kv.1 Bidrag
Europa 950 59 % 1104 63 %
Amerika 243 15 % 273 16 %
Asia / Stillehavet 161 10 % 165 9 %
Midtøsten / Afrika 248 15 % 205 12 %
OMSETNING   PER GEOGRAFISK OMRÅDE 1 602 100   % 1 747 100   %

(*) Siden tallene fra 1. kvartal 2015/16 ble offentliggjort er Kazakhstan og Aserbajdsjan blitt overført fra Europa til Midtøsten / Afrika. 

Tillegg 1B – Fordeling per produkttype

Reelle tall 2015/16  %  2016/17  % 
(i millioner euro)  Kv.1 Bidrag Kv.1 Bidrag
Tog 649 33 % 280 31 %
Tjenester 763 39 % 400 45 %
Systemer 45 2 % 8 1 %
Signalisering 498 25 % 201 23 %
ORDRER   PER GEOGRAFISK OMRÅDE 1 955 100   % 889 100   %
Reelle tall 2015/16  %  2016/17  % 
(i millioner euro)  Kv.1 Bidrag Kv.1 Bidrag
Tog 835 52 % 844 48 %
Tjenester 393 25 % 361 21 %
Systemer 161 10 % 218 12 %
Signalisering 209 13 % 324 19 %
OMSETNING   PER GEOGRAFISK OMRÅDE 1 602 100   % 1 747 100   % 

***

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
+46 (0)76 807 6550

Om Alstom 
Som en leverandør av bærekraftige mobilitetsløsninger, utvikler og markedsfører Alstom systemer, produkter og tjenester for jernbanesektoren. Alstom tilbyr det bredeste utvalget av løsninger på markedet - fra høyhastighetstog til t-baner og trikker - tilpassede tjenester (vedlikehold,modernisering), infrastruktur og signalløsninger. Alstom er verdensledende innen integrerte jernbanesystemer. Alstom hadde en omsetning på 6,9 milliarder euro og bokførte ordrer på 10,6 milliarder euro i regnskapsåret 2015/16. Alstom har hovedkontor i Frankrike, er til stede i over 60 land og har ca 31 000 ansatte. I Norden har vi ca 450 ansatte og vi har vårt hovedkontor i Stockholm. . www.alstom.com/nordics

Om oss

Ledende mot en grønnere og smartere mobilitet over hele verden, utvikler Alstom integrete systemer som tilrettelegger for bærekraftige grunnlag for fremtidens transport. Alstom tilbyr et komplett utvalg av utstyr og tjenester fra hurtigtog, t-bane, trikk og e-buss, til integrerte systemer, tilpasset tjenester, infrastruktur, signal og digitale mobilitetsløsninger. Alstom solgte for 8,1 milliarder euro og booket ordre for 12,1 milliaarder euro i året 2018/19. Med hovedkontor i Frankrike, er Alstom tilstede i over 60 land og sysselsetter 36.300 personer. I Norden har Alstom ca 450 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner