Alstoms organiske vekst fortsetter

Alstom registrerte ordrer for en verdi av 0,9 milliarder euro i første kvartal (fra 1. april til 30. juni 2016) i regnskapsåret 2016/17, sammenlignet med 2 milliarder i samme periode året før. Konsernets salg, 1,7 milliarder euro, oppviste en organisk vekst på 7 % i første kvartal 2016/17.

Per 30. juni 2016 utgjorde konsernets ordrebok 29,7 milliarder euro. Dette representerer over 4 års omsetning.

Nøkkeltall

Reelle tall      (i millioner euro)  2015/16             Kv.1  2016/17  Kv.1  Reell variasjon Kv.1/Kv.1  Organisk variasjon Kv.1/Kv.1 
Mottatte ordrer  1 955  889  -55 %  -51 % 
Omsetning  1 602  1 747  9 %  7 % 

Ordrenes og omsetningens fordeling per geografisk område og produkttype er angitt i tillegg 1. I likhet med alle tallene i denne pressemeldingen dreier det seg om ureviderte data.

"Alstom har bare oppnådd mindre kontrakter i første kvartal 2016/17. Det lave ordrenivået gjenspeiler ikke salgsvirksomheten, som har vært svært sterk og normalt vil gi omfattende ordrer i de kommende kvartalene i for eksempel Midtøsten og Italia. Den organiske omsetningen steg med 7 % i forhold til første kvartal 2015/16 takket være realiseringen av flere prosjektmilepæler", erklærte Henri Poupart-Lafarge, Alstom styreformann og CEO.

Detaljert analyse
I første kvartal 2016/17 registrerte Alstom en usedvanlig svak ordretilgang, 889 millioner euro, som utelukkende bestod av mindre kontrakter, idet ingen av ordrene var på mer enn 100 millioner euro. I første kvartal året før hadde Alstom et ordrenivå på 1 955 millioner euro.

Omsetningen i første kvartal 2016/17, 1 747 millioner euro, utgjorde en økning på 9 % (7 % ved konstant struktur og konstante valutakurser) i forhold til første kvartal 2015/16. Virksomheten omfattet hovedsakelig leveranser av regiontog og forstadstog i Frankrike, regiontog i Italia, Tyskland og Sverige, trinnvis utførelse av PRASA-prosjektet i Sør-Afrika, vedlikehold av høyhastighetstog i Storbritannia, samt et signaliseringsprosjekt i Canada.

Viktigste begivenheter 
I samsvar med den første grunnpilaren i sin "Strategi 2020" forsterket Alstom sitt lokale nettverk via flere oppkjøp og partnerskap i april 2016. Konsernet fullførte kjøpet av andeler i CTLE (Commuter Transport & Locomotive Engineering), og forsterket dermed sitt nærvær i Sør-Afrika. Alstom undertegnet også en rammeavtale om utvidelse av Citals aktiviteter og lokal produksjon av regiontog og Coradia intercitytog for Algerie. Alstom overtok kontrollen av Cabliance i Marokko ved å kjøpe opp Nexans andeler.

Bekreftelse av målene for 2020
Innen 2020 vil omsetningen normalt ha en organisk vekst på 5 % per år.

Den justerte driftsmarginen vil normalt ligge på ca. 7 % i 2020, takket være forretningsvolumet, produktmiksen og virkningene av tiltakene for fremragende drift.

Alstom forventer at ca. 100 % av nettoresultatet vil konverteres til fri kontantstrøm fra 2020.

***

Tillegg 1A - Geografisk fordeling

Reelle tall       2015/16  %  2016/17  % 
(i millioner euro)  Kv.1(*)  Bidrag Kv.1 Bidrag
Europa 619 32 % 377 42 %
Amerika 346 18 % 278 31 %
Asia / Stillehavet 293 15 % 222 25 %
Midtøsten / Afrika 693 35 % 12 1 %
ORDRER   PER GEOGRAFISK OMRÅDE 1 955 100   % 889 100   %
Reelle tall 2015/16  %  2016/17  % 
(i millioner euro)  Kv.1 Bidrag Kv.1 Bidrag
Europa 950 59 % 1104 63 %
Amerika 243 15 % 273 16 %
Asia / Stillehavet 161 10 % 165 9 %
Midtøsten / Afrika 248 15 % 205 12 %
OMSETNING   PER GEOGRAFISK OMRÅDE 1 602 100   % 1 747 100   %

(*) Siden tallene fra 1. kvartal 2015/16 ble offentliggjort er Kazakhstan og Aserbajdsjan blitt overført fra Europa til Midtøsten / Afrika. 

Tillegg 1B – Fordeling per produkttype

Reelle tall 2015/16  %  2016/17  % 
(i millioner euro)  Kv.1 Bidrag Kv.1 Bidrag
Tog 649 33 % 280 31 %
Tjenester 763 39 % 400 45 %
Systemer 45 2 % 8 1 %
Signalisering 498 25 % 201 23 %
ORDRER   PER GEOGRAFISK OMRÅDE 1 955 100   % 889 100   %
Reelle tall 2015/16  %  2016/17  % 
(i millioner euro)  Kv.1 Bidrag Kv.1 Bidrag
Tog 835 52 % 844 48 %
Tjenester 393 25 % 361 21 %
Systemer 161 10 % 218 12 %
Signalisering 209 13 % 324 19 %
OMSETNING   PER GEOGRAFISK OMRÅDE 1 602 100   % 1 747 100   % 

***

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
+46 (0)76 807 6550

Om Alstom 
Som en leverandør av bærekraftige mobilitetsløsninger, utvikler og markedsfører Alstom systemer, produkter og tjenester for jernbanesektoren. Alstom tilbyr det bredeste utvalget av løsninger på markedet - fra høyhastighetstog til t-baner og trikker - tilpassede tjenester (vedlikehold,modernisering), infrastruktur og signalløsninger. Alstom er verdensledende innen integrerte jernbanesystemer. Alstom hadde en omsetning på 6,9 milliarder euro og bokførte ordrer på 10,6 milliarder euro i regnskapsåret 2015/16. Alstom har hovedkontor i Frankrike, er til stede i over 60 land og har ca 31 000 ansatte. I Norden har vi ca 450 ansatte og vi har vårt hovedkontor i Stockholm. . www.alstom.com/nordics

Abonner