Åpning av verdens andre 100 % kjøreledningsfrie trikkenettverk

Alstom’s integrerte trikkesystem starter drift i Rio noen få måneder før OL.

Alstom feiret sammen med VLT Carioca (konsesjonselskapet) og byen Rio de Janeiro, oppstarten av deres første trikkelinje, i tide for sommer OL. Åpningen fant sted søndag 5 juni i nærvær av Eduardo Paes, ordføreren i Rio de Janeiro og Michel Boccaccio, Senior Vice President i Alstom i Latin-Amerika. Dette er det andre 100% kjøreledningfrie trikkenettverk i verden.

”Alstom er stolt av å levere Rio’s trikker i tide før sommer olympiaden. Dette er et stort øyeblikk for byens innbyggere og for besøkende fra hele verden, og trikken vil medvirke til å redusere trafikkkøer og forurensing samtidig som den vil tilby en komfortabel og pålitelig transport som også er effektivt knyttet sammen med andre transportformer”, sier Michel Boccaccio.

Rio’s trikkenettverk består av tre linjer som dekker mer enn 28 kilometer, med 31 stasjoner. Den delen av linjen som er åpnet dekker en avstand på 7 kilometer sammenhengende fra Santos Dumont til Parada dos Museus (Praça Maua). De neste 7 kilometerne åpner før begynnelsen av OL. Vel sammenkoblet med andre transportformer, vil disse trikkelinjene betydelig forbedre trafikken i sentrum av Rio.

For komplett pressemelding, se link.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
+46 (0)76 807 6550

Om Alstom 
Som en leverandør av bærekraftige mobilitetsløsninger, utvikler og markedsfører Alstom systemer, produkter og tjenester for jernbanesektoren. Alstom tilbyr det bredeste utvalget av løsninger på markedet - fra høyhastighetstog til t-baner og trikker - tilpassede tjenester (vedlikehold,modernisering), infrastruktur og signalløsninger. Alstom er verdensledende innen integrerte jernbanesystemer. Alstom hadde en omsetning på 6,9 milliarder euro og bokførte ordrer på 10,6 milliarder euro i regnskapsåret 2015/16. Alstom har hovedkontor i Frankrike, er til stede i over 60 land og har ca 31 000 ansatte. I Norden har vi ca 450 ansatte og vi har vårt hovedkontor i Stockholm. . www.alstom.com/nordics

Om oss

Ledende mot en grønnere og smartere mobilitet over hele verden, utvikler Alstom integrete systemer som tilrettelegger for bærekraftige grunnlag for fremtidens transport. Alstom tilbyr et komplett utvalg av utstyr og tjenester fra hurtigtog, t-bane, trikk og e-buss, til integrerte systemer, tilpasset tjenester, infrastruktur, signal og digitale mobilitetsløsninger. Alstom solgte for 8,1 milliarder euro og booket ordre for 12,1 milliaarder euro i året 2018/19. Med hovedkontor i Frankrike, er Alstom tilstede i over 60 land og sysselsetter 36.300 personer. I Norden har Alstom ca 450 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia