Oppkjøp av vedlikeholdsanlegg i Belgia

Alstom forsterker sitt tilbud innen jernbanetransport i Europa.

Alstom har kjøpt SATIs virksomhet for vedlikehold av tog og reprofilering hjul i Belgia og styrker dermed sitt tjenestetilbud for europeisk godstrafikk, passasjertrafikk og industrielle jernbaneforetak. Alstom planlegger å investere over en million Euro i nytt utstyr, bygninger og personellutdanning frem mot 2016.

Anlegget dekker 45.000 m² og har 18 spor. Det ligger ved havnen i Antwerpen i Belgia, som er et knutepunkt for godskorridorer nær havnene i Zeebrugge og Rotterdam.

Alstom vil fortsette dagens drift og i tillegg vedlikeholde det nye H3 hybrid skiftelokomotivet. Anlegget vil også gjøre det mulig for Alstom å integrere ERTMS signalutrustning for tog.
 

Pressekontakter
Ulrika Andersson, kommunikationsdirektör Alstom Skandinavien, tel. +46 (0)8 723 32 84 
ulrika.andersson@alstom.com

Virginie Hourdin / Claire Biau - Tel. +33 1 41 49 21 36 / 39 95
virginie.hourdin-bremond@chq.alstom.com; claire.biau@alstom.com

Justine Rohée (Alstom Transport HQ) - Tlf.: + 33 1 57 06 18 81
justine.rohee@transport.alstom.com

Internett www.alstom.comOm Alstom
Alstom er en global leder innen kraftgenerering, kraftoverføring og jernbaneinfrastruktur og setter standarden for innovative og miljøvennlige teknologier. Alstom bygger det raskeste toget og en automatisert metro med den høyeste kapasiteten i verden, leverer nøkkelferdige, integrerte kraftverkløsninger og tilhørende tjenester for en rekke ulike energikilder, blant annet vann, kjernekraft, gass, kull og vind, og tilbyr en rekke løsninger for kraftoverføring, med fokus på smartnett. Gruppen har 93 000 ansatte i ca. 100 land. Den hadde en omsetning på over €20 milliarder og bestilte for €21,5 milliarder i ordrer i 2013/14.

Om Alstom Transport
Alstom Transport, som arbeider for bærekraftig mobilitet, utvikler og markedsfører de mest komplette systemserier, utstyr og tjenester i jernbanesektoren. Alstom Transport håndterer hele transportsystemer, inkludert tog, signalsystemer, vedlikehold og modernisering og infrastruktur, og tilbyr integrerte løsninger. Alstom Transport hadde en omsetning på €5,9 milliarder i regnskapsåret 2013/14. Alstom Transport er til stede i mer enn 60 land og har ca. 28 300 ansatte.

Om oss

Ledende mot en grønnere og smartere mobilitet over hele verden, utvikler Alstom integrete systemer som tilrettelegger for bærekraftige grunnlag for fremtidens transport. Alstom tilbyr et komplett utvalg av utstyr og tjenester fra hurtigtog, t-bane, trikk og e-buss, til integrerte systemer, tilpasset tjenester, infrastruktur, signal og digitale mobilitetsløsninger. Alstom solgte for 8,1 milliarder euro og booket ordre for 12,1 milliaarder euro i året 2018/19. Med hovedkontor i Frankrike, er Alstom tilstede i over 60 land og sysselsetter 36.300 personer. I Norden har Alstom ca 450 ansatte og har hovedkontor i Stockholm. www.alstom.com www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia