Rob Whyte ansatt som ny Adm Dir for Alstom Nordics

Alstom har utnevnt Rob Whyte som ny administrerende direktør for Alstom Nordics, basert i Stockholm. Rob Whyte var tidligere administrerende direktør for Regional og Intercity i Alstom Storbritannia og Irland.

"Jeg er veldig begeistret for denne muligheten til å lede vår virksomhet i Norden. Bransjen er i endring mot mer bærekraftige løsninger, noe som reflekteres særlig i vårt rullende materiell tilbud, samt våre infrastruktur- og signalløsninger. Alstom er et selskap som fremmer innovasjon, og jeg ser mange muligheter til å utnytte vår erfaring fra jernbanebransjen og bevege oss mot en utvidelse av transport infrastruktur i Norden", sier Rob Whyte.

Rob Whyte startet i Alstom for 23 år siden som lærling hos Alstom parallelt med sine universitetsstudier innen Engienering. Han jobbet først i Alstom Grid, deretter sluttet han seg til et rullende materiell leasingselskap og ledet sin egen virksomhet i noen år, før han igjen gikk tilbake til Alstom Transport for 8 år siden. Frem til nå har han vært administrerende direktør, Regional og Intercity hos Alstom Storbritannia og Irland, hvor en av hans oppgaver var å lede vedlikeholdet av Pendolino flåten som brukes av Virgin Trains på West Coast Main Line, en av de største Alstom vedlikeholdskontrakter i Europa. Rob har også ledet Alstoms vellykkede anbud på Nottingham trikk og Crossrail infrastruktur i London. 

I tillegg er Björn Asplund, for tiden kundedirektør i Sverige og administrerende direktør i Motala Train AB, utnevnt til administrerende direktør for Alstom Sverige.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Maria Parent
Kommunikationschef, Alstom Norden 
maria.parent@alstom.com
+46 (0)76 807 6550

Om Alstom 
Som en leverandør av bærekraftige mobilitetsløsninger, utvikler og markedsfører Alstom systemer, produkter og tjenester for jernbanesektoren. Alstom tilbyr det bredeste utvalget av løsninger på markedet - fra høyhastighetstog til t-baner og trikker - tilpassede tjenester (vedlikehold,modernisering), infrastruktur og signalløsninger. Alstom er verdensledende innen integrerte jernbanesystemer. Alstom hadde en omsetning på 6,9 milliarder euro og bokførte ordrer på 10,6 milliarder euro i regnskapsåret 2015/16. Alstom har hovedkontor i Frankrike, er til stede i over 60 land og har ca 31 000 ansatte. I Norden har vi ca 450 ansatte og vi har vårt hovedkontor i Stockholm. . www.alstom.com/nordics

Abonner

Multimedia

Multimedia