Om oss

AMNESTY INTERNATIONALdrømmer om en verden der de grunnleggende menneskerettighetene oppfylles for alle.Vi eksisterer for mennesker som på grunn av maktmisbruk lever i ekstrem fattigdom, som blir fratatt sin rett til helsetilbud, skole eller tak over hodet, som blir undertrykt, fengslet eller forfulgt.

Abonner

Relaterte slipp