• news.cision.com/
  • BerGenBio ASA/
  • BerGenBio: Lovende data som viser selektiv AXL inhibitor bemcentinibs potensiale til å forbedre effekten av sjekkpunkthemmere ble presentert på AACR

BerGenBio: Lovende data som viser selektiv AXL inhibitor bemcentinibs potensiale til å forbedre effekten av sjekkpunkthemmere ble presentert på AACR

Report this content

Bergen, Norge, 18. april 2018 – BerGenBio ASA (OSE:BGBIO), et onkologisk bioteknologiselskap i klinisk fase som utvikler 'first-in-class' hemmere av AXL kinase mot flere krefttyper, opplyser at lovende prekliniske data med BerGenBios ledende AXL-hemmer bemcentinib (tidligere BGB324) ble presentert på American Association of Cancer Research (AACR) sitt årsmøte for 2018 i perioden 14-18. april i Chicago, USA.

Dataene viser bemcentinibs potensiale til å reversere kreftsvulsters evne til å undertrykke immunforsvaret og også styrke effekten av immunologiske sjekkpunkthemmere.

Forfatterne viser at bemcentinib retter seg mot mekanismer som undertrykker immunforsvaret i svulstens mikromiljø, noe som forbedrer immunterapi i ulike svulstmodeller på rotter med ikke-småcellet lunge kreft (NSCLC), trippel-negativ brystkreft (TNBC) og bukspyttkjertelskreft. Behandling med bemcentinib reduserer myeolid-avledede suppressorceller og det endrede immunlandskapet er assosiert med økt infiltrering av T-celler (NK og CD8+) i svulster og forbedrede terapiresponser.
 

En validert AXL immunohistokjemi (IHC) metode for å identifisere tilstedeværelsen av AXL på tumorceller og immunceller i tumormikromiljøet ble presentert. Forfatterne rapporterer at utav 92 tumorbiopsier fra pasienter med TNBC eller NSCLC, ble 70% funnet positive for AXL ved bruk av denne IHC metoden. IHC-metoden er nå i bruk for å analysere biopsier tatt i forbindelse med selskapets fase II kombinasjonsprøver av bemcentinib med KEYTRUDA® hos pasienter med avansert NSCLC eller TNBC.  

Professor James Lorens, BerGenBios Chief Scientific Officer, gir følgende kommentar: “Disse resultatene viser at AXL har en klar og viktig rolle ved aggresiv sykdom og ved motstand mot immunterapi spesielt. De gir en fortsatt tillit til potensialet av å kombinere bemcentinib med immunologiske sjekkpunkthemmere for å bedre kreftbehandling, og de støtter vårt Fase II kliniske forsøksprogram der bemcentinib kombineres med den mye solgte immune sjekkpunkthemmeren KEYTRUDA (pembrolizumab). Vi venter foreløpige resultater av forsøksprogrammet i løpet av 2018.»

Posteren er tilgjengelig online
- www. bergenbio.com/investors/presentations
 

- SLUTT –

Om BerGenBio ASA  

BerGenBio er et onkologisk bioteknologiselskap i klinisk fase som utvikler 'first-in-class' AXL kinasehemmere som kan bli en hjørnesten i kombinasjonsbehandling mot kreft. Selskapet er verdensledende i forståelsen av den essensielle funksjonen og rollen til AXL kinase i spredning av kreft, unnvikelse av immunforsvaret og legemiddelresistens ved en rekke aggressive krefttyper, både solide svulster og hematogene kreftformer.

BerGenBios ledende produkt, bemcentinib (BGB324), er en selektiv, kraftig AXL kinasehemmer av type "small molecule" AXL hemmer som inntas gjennom munnen. Den er nå i fire forskjellige Fase II kliniske forsøk sponset av selskapet, der kliniske resultater ventes i løpet av 2018. Det er den eneste selektive AXL hemmeren som er i klinisk utprøving.

De fire kliniske studiene BerGenBio sponser er:

  • Bemcentinib med TARCEVA® (erlotinib) i fremskredet EGFR mutasjons-drevet ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
  • Bemcentinib med KEYTRUDA® (pembrolizumab) i fremskredet adenocarcinoma av lungen
  • Bemventinib med KEYTRUDA® i trippel negativ brystkreft (TNBC).
  • Bemcentinib som monoterapi og kombinasjonsterapi i akutt myelogen leukemi (AML)/myelodysplastisk dysplastisk syndrome (MDS)

De kliniske studiene som kombinerer bemcentinib med KEYTRUDA i adenocarcinoma av lungen og TNBC er gjort i samarbeid med Merck & Co. Inc. (Kenilworth, NJ, USA) gjennom et datterselskap.

I tillegg er en rekke investigator-sponsede studier underveis, inkludert en studie som tester bemcentinib med enten MEKINIST® (trametinib) pluss TAFINLAR® (dabrafenib) eller KEYTRUDA® i fremskredet føflekkreft, og en studie som kombinerer bemcentinib med docetaxel i fremskredet NSCLC.

BerGenBio utvikler samtidig en companion diagnostic test som skal identifisere hvilke pasientgrupper som mest sannsynlig vil ha nytte av behandling med bemcentinib. Dette vil fasilitere mer effektive registreringsstudier og støtte en kommersialiseringsstrategi som retter seg mot persontilpasset medisin.

Selskapet utvikler også en diversifisert pre-klinisk pipeline av potensielle legemiddelkandidater, inkludert BGB149, et anti-AXL monoklonalt antistoff.

For ytterligere informasjon, vennligst se www.bergenbio.com 

KEYTRUDA® is a registered trademark of Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, TARCEVA® is a registered trademark of OSI Pharmaceuticals, LLC., marketed by Roche-Genentech. TAFLINAR® is a registered trademark of Novartis International AG and MEKINIST® is a registered trademark of GSK plc. 

Kontaktinformasjon
Richard Godfrey
Administrerende direktør BerGenBio ASA
+47 917 86 304

Rune Skeie, Finansdirektør BerGenBio ASA
rune.skeie@bergenbio.com
+47 917 86 513

Pressekontakt i Norge
Jan Petter Stiff, Crux Advisors
stiff@crux.no
+47 995 13 891

Pressekontakter internasjonalt
David Dible, Mark Swallow, Marine Perrier
Citigate Dewe Rogerson
bergenbio@citigatederwerogerson.com 

+44 207 638 9571

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act 

Tags:

Abonner