BerGenBio presenterer data om anti-AXL antistoff tilvestamab på 32[nd] ENA symposium

Report this content

Bergen, Norge, 14 Oktober 2020 – BerGenBio ASA (OSE:BGBIO), et biofarmasøytisk selskap i klinisk fase som utvikler nye, selective hemmere av AXL-kinase for krefttyper med behov for forbedret behandlingstilbud, kunngjør at pre-kliniske data om tilvestamab, selskapets nye funksjonsblokkerende, humaniserte anti-AXL antistoff, vil bli presentert i form av en ePoster presentasjon på det virtuelle 32nd EORTC NCI AACR (ENA) symposiet.

Data som presenteres viser at tilvestamab forhindrer cellesignalisering via AXL-kinasen i kreftcellelinjer, reduserer cellemigrasjon og invasjon og har antitumor-effekt i et panel av xenograft musemodeller. I et dose-eskalerende toksikokinetikk studie i cynomolgus-aper, ble tilvestamab godt tolerert under hele doseringsfasen opp til og med den høyeste studerte dosen på 25 mg/kg. Tilvestamab evalueres for øyeblikket i en klinisk fase-I studie (BGB149-101;NCT03795142) på friske frivillige for å evaluere sikkerhet, toleranse og farmakokinetikk.

Symposiet, som vil være virtuelt, arrangeres 24-25 oktober 2020. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på ENA sin nettside. Abstraktets fulle detaljer er som følger:

Tittel: Tilvestamab, a novel clinical stage humanized anti-AXL function blocking antibody

Dato: Lørdag, 24 oktober 2020

Link to Abstract

– SLUTT –

Om AXL

AXL kinase er en cellemembranreseptor og en viktig formidler av de biologiske mekanismene som ligger til grunn for livstruende ydommer. Ved kreft demper AXL kroppens immunrespons mot svulster og fører til at kreftbehandlingen svikter for mange indikasjoner. AXL-hemmere har derfor potensielt høy verdi i kreft kombinasjonsterapi, og dekker betydelige, uoppfylte medisinske behov og skaper flere markedsmuligheter med høy verdi.

Om Bemcentinib

Bemcentinib (tidligere kjent som BGB324), er en potensiell første-i-klasse selektiv AXL-hemmer i et bredt fase II klinisk utviklingsprogram. Løpende kliniske studier undersøker bemcentinib i flere solide og hematologiske svulster, i kombinasjon med nåværende og nye behandlinger (inkludert immunoterapier, målrettet behandling og cellegift), og som et enkelt middel. Bemcentinib målretter seg og binder seg til det intracellulære katalytiske kinasedomenet til AXL-reseptortyrosinkinase og hemmer dets aktivitet. Økning i AXL-funksjon har vært knyttet til viktige mekanismer for medikamentresistens og immunflukt av tumorceller, noe som fører til aggressive metastatiske kreftformer.

Om BerGenBio ASA

BerGenBio er et klinisk stadium biofarmasøytisk selskap som setter søkelys på å utvikle transformative medisiner rettet mot AXL som en potensiell hjørnestein i terapi for aggressive sykdommer, inkludert immunundvikende og medikamentresistente kreftformer. Selskapets proprietære hovedkandidat, bemcentinib, er en potensiell førsteklasses selektiv AXL-hemmer i et bredt fase II onkologisk klinisk utviklingsprgram med fokus på kombinasjons- og enkeltmiddelterapi i lungekreft, leukemi og COVID-19. Et førsteklasses funksjonsblokkerende anti-AXL-antistoff gjennomgår klinisk fase I-tester. Parallelt utvikler BerGenBio en «companion diagnostics» test for å identifisere de pasientpopulasjonene som mest sannsynlig vil dra nytte av bemcentinib: dette forventes å legge til rette for mer effektive registreringsforsøk som støtter en presisjonsmedisinbasert kommersialiseringsstrategi.

BerGenBio har base i Bergen, Norge med et datterselskap i Oxford, Storbritannia. Selskapet er notert på Oslo Børs (ticker: BGBIO). For mer informasjon, besøk www.bergenbio.com
Kontakt

Richard Godfrey, administrerende direktør, BerGenBio ASA
+47 917 86 304

Rune Skeie, finansdirektør, BerGenBio ASA
rune.skeie@bergenbio.com
+47 917 86 513

Internasjonal mediakontakt

Mary-Jane Elliott, Chris Welsh, Lucy Featherstone, Carina Jurs      

Consilium Strategic Communications
bergenbio@consilium-comms.com 
+44 20 3709 5700

Media kontakt i Norge

Jan Petter Stiff, Crux Advisers

stiff@crux.no
+47 995 13 891

Fremtidsrettede uttalelser 

Denne kunngjøringen kan inneholde fremtidsrettede uttalelser, som i seg selv ikke er historiske fakta, men er basert på forskjellige antagelser, hvorav mange er basert på ytterligere forutsetninger. Disse forutsetningene er i sin natur underlagt betydelige kjente og ukjente risikoer, usikkerheter og andre viktige faktorer. Slike risioer, usikkerheter, betingelser og andre viktige faktorer kan føre til at faktiske hendelser avviker vesentlig fra forventningene uttrykt eller underforstått i denne kunngjøringen av slike fremtidsrettede uttalelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner

Dokumenter og linker