• news.cision.com/
  • BerGenBio ASA/
  • BerGenBio presenterer kliniske translasjonsdata fra den pågående fase-II kombinasjonsstudien i ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) under den årlige SITC konferansen

BerGenBio presenterer kliniske translasjonsdata fra den pågående fase-II kombinasjonsstudien i ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) under den årlige SITC konferansen

Report this content

Bergen, Norge, 15 Oktober 2020 – BerGenBio ASA (OSE:BGBIO), et biofarmasøytisk selskap i klinisk fase som utvikler nye, selektive hemmere av AXL-kinase for krefttyper med behov for forbedret behandlingstilbud, er glade for å kunngjøre utvelgelsen til å holde en muntlig presentasjon på den 35. årlige Society of Immunotherapy of Cancer (SITC) konferansen, som finner sted på nett 9.-14. november 2020.

Abstrakttittel er annonsert på nettsiden her. BerGenBio vil presentere klinisk translasjonelle forskingsdata fra sin fase-II bemcentinib og pembrolizumab kombinasjonstudie (BGBC008) i ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) under «Combinational Therapies» seksjonen av konferansen den 11. november. Detaljer om presentasjonen er som følger:

Tittel: «En fase-II studie av bemcentinib, en første-i-klasse selektiv AXL-kinasehemmer, i kombinasjon med pembrolizumab hos pasienter tidligere behandlet for avansert ikke-småcelet lungekreft (NSCLC): oppdatert klinisk og translasjonsanalyse»

Forfatter: Prof. James Spicer, Professor i eksperimentell kreftmedisin på King’s College London

Session/Abstrakt ID: Combinational Therapies, 362

Dato/tid: 11. november 2020, 11.40am EST

Presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig på BerGenBios nettside, under «Presentations»  

– SLUTT –

Om AXL

AXL kinase er en cellemembranreseptor og en viktig formidler av de biologiske mekanismene som ligger til grunn for livstruende ydommer. Ved kreft demper AXL kroppens immunrespons mot svulster og fører til at kreftbehandlingen svikter for mange indikasjoner. AXL-hemmere har derfor potensielt høy verdi i kreft kombinasjonsterapi, og dekker betydelige, uoppfylte medisinske behov og skaper flere markedsmuligheter med høy verdi.

Om Bemcentinib

Bemcentinib (tidligere kjent som BGB324), er en potensiell første-i-klasse selektiv AXL-hemmer i et bredt fase II klinisk utviklingsprogram. Løpende kliniske studier undersøker bemcentinib i flere solide og hematologiske svulster, i kombinasjon med nåværende og nye behandlinger (inkludert immunoterapier, målrettet behandling og cellegift), og som et enkelt middel. Bemcentinib målretter seg og binder seg til det intracellulære katalytiske kinasedomenet til AXL-reseptortyrosinkinase og hemmer dets aktivitet. Økning i AXL-funksjon har vært knyttet til viktige mekanismer for medikamentresistens og immunflukt av tumorceller, noe som fører til aggressive metastatiske kreftformer.

Om BerGenBio ASA

BerGenBio er et klinisk stadium biofarmasøytisk selskap som setter søkelys på å utvikle transformative medisiner rettet mot AXL som en potensiell hjørnestein i terapi for aggressive sykdommer, inkludert immunundvikende og medikamentresistente kreftformer. Selskapets proprietære hovedkandidat, bemcentinib, er en potensiell førsteklasses selektiv AXL-hemmer i et bredt fase II onkologisk klinisk utviklingsprgram med fokus på kombinasjons- og enkeltmiddelterapi i lungekreft, leukemi og COVID-19. Et førsteklasses funksjonsblokkerende anti-AXL-antistoff gjennomgår klinisk fase I-tester. Parallelt utvikler BerGenBio en «companion diagnostics» test for å identifisere de pasientpopulasjonene som mest sannsynlig vil dra nytte av bemcentinib: dette forventes å legge til rette for mer effektive registreringsforsøk som støtter en presisjonsmedisinbasert kommersialiseringsstrategi.

BerGenBio har base i Bergen, Norge med et datterselskap i Oxford, Storbritannia. Selskapet er notert på Oslo Børs (ticker: BGBIO). For mer informasjon, besøk www.bergenbio.com
Kontakt

Richard Godfrey, administrerende direktør, BerGenBio ASA
+47 917 86 304

Rune Skeie, finansdirektør, BerGenBio ASA
rune.skeie@bergenbio.com
+47 917 86 513

Internasjonal mediakontakt

Mary-Jane Elliott, Chris Welsh, Lucy Featherstone, Carina Jurs      

Consilium Strategic Communications
bergenbio@consilium-comms.com 
+44 20 3709 5700

Media kontakt i Norge

Jan Petter Stiff, Crux Advisers

stiff@crux.no
+47 995 13 891

Fremtidsrettede uttalelser 

Denne kunngjøringen kan inneholde fremtidsrettede uttalelser, som i seg selv ikke er historiske fakta, men er basert på forskjellige antagelser, hvorav mange er basert på ytterligere forutsetninger. Disse forutsetningene er i sin natur underlagt betydelige kjente og ukjente risikoer, usikkerheter og andre viktige faktorer. Slike risioer, usikkerheter, betingelser og andre viktige faktorer kan føre til at faktiske hendelser avviker vesentlig fra forventningene uttrykt eller underforstått i denne kunngjøringen av slike fremtidsrettede uttalelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner

Dokumenter og linker