Klinisk studie med BGB324, BerGenBio’s selektive First-in-Class AXL Inhibitor, presenteres på 9th World Congress of Melanoma

Bergen, Norge, 12 oktober 2017 – BerGenBio ASA (OSE:BGBIO), et onkologisk bioteknologiselskap i klinisk fase som utvikler ’first-in-class’ legemidler mot nye medikamentmål (drug targets) som driver aggressiv kreft, meddeler at den kliniske studien av BGB324 i kombinasjon med enten MEKINIST (trametinib) pluss TAFINILAR (dabrafenib) eller KEYTRUDA i ikke-operabel føflekkreft eller føflekkreft med spredning vil presenteres på den 9ende verdenskongressen om føflekkreft i Brisbane, Australia, 18-21 oktober 2017.

Dr. Oddbjørn Straume, overlege på Haukeland universitetssykehus og professor ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) på Universitetet i Bergen, vil presentere sin studie kalt: A Phase Ib/II randomised study of BGB324 in combination with pembrolizumab or dabrafenib/trametinib in patients with advanced melanoma. Presentasjonen vil introdusere bakgrunnen for studien og dets design i tillegg til å vise data knyttet til hvorvidt den eksperimentelle medisinen tåles hos pasienter med føflekkreft som er behandlet til nå.

  • Poster nummer P12-10 – Brisbane Convention & Exhibition Centre, October 18 – 21 2017

For mer informasjon se: https://www.melanomacongress.com/

Om BerGenBio ASA 

BerGenBio er et onkologisk bioteknologiselskap i klinisk fase som utvikler ’first-in-class’ legemidler mot nye medikamentmål (drug targets) som driver aggressiv kreft. Selskapet er verdensledende i forståelsen av den essensielle funksjonen og rollen til Axl, et medikamentmål av typen reseptor tyrosin kinase.

Selskapets mest avanserte legemiddelkandidat mot kreft er BGB324. Dette er en ’first-in-class’ hemmer av Axl kinase, den inntas gjennom munnen (oralt), og er den eneste selektive Axl hemmeren som er i klinisk utprøving. BerGenBio er sponsor i fire pågående kliniske studier der BGB324 administreres både som monoterapi og i kombinasjon med standard legemidler hos pasienter med akutt myelogen leukemi (“AML”), myelodysplastisk syndrome ("MDS"), ikke-småcellet lungekreft ("NSCLC") og trippel negativ brystkreft ("TNBC").

De fire kliniske studiene BerGenBio sponser er:

  1. BGB324 som monoterapi og kombinasjonsterapi i akutt myelogen leukemi (AML) / myelodysplastisk dysplastisk syndrome (MDS)
  2. BGB324 med TARCEVA® (erlotinib) i fremskredet EGFR mutasjons-drevet ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
  3. BGB324 med KEYTRUDA® (pembrolizumab) i fremskredet adenocarcinoma av lungen, og
  4. BGB324 med KEYTRUDA® i trippel negativ brystkreft (TNBC).

De kliniske studiene som kombinerer BGB324 med KEYTRUDA i adenocarcinoma av lungen og TNBC er gjort i samarbeid med Merck & Co. Inc. (MSD).

I tillegg er det en rekke investigator-sponsede studier underveis, inkludert en studie som tester BGB324 med enten MEKINIST® (trametinib) pluss TAFINLAR® (dabrafenib) eller KEYTRUDA® i fremskredet føflekkreft, og en studie som kombinerer BGB324 med docetaxel i fremskredet NSCLC.

BerGenBio utvikler samtidig en companion diagnostic test som skal identifisere hvilke pasientgrupper som mest sannsynlig vil ha nytte av behandling med BGB324.

Selskapet utvikler også en diversifisert pre-klinisk pipeline av potensielle legemiddelkandidater, inkludert BGB149, et anti-AXL monoklonalt antistoff.

For mer informasjon, besøk hjemmesiden vår på: www.bergenbio.com 

KEYTRUDA® is a registered trademark of Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, TARCEVA® is a registered trademark of OSI Pharmaceuticals, LLC., marketed by Roche-Genentech. TAFLINAR® is a registered trademark of Novartis International AG and MEKINIST® is a registered trademark of GSK plc.

Kontakt 

Richard Godfrey

CEO, BerGenBio ASA

+47 917 86 304

Tom Henrik Sundby

Finance Director, BerGenBio ASA

+47 477 54 415

tom.sundby@bergenbio.com

-Slutt-

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker