Vernerunde%20Odder%C3%B8ya%20renserianlegg


Fotograf: Bravida

Bilde%20fra%20vernerunde%20i%20renserianlegget.%20F.v.%20elektriker%20Lars%20Christian%20Breivik%2C%20verneombud%20Marius%20Vassbotn%2C%20Prosjektleder%20Jan%20Sandstaa%2C%20avdelingssjef%20Agnar%20Klakegg%2C%20Regionsdirekt%C3%B8r%20%C3%98yvind%20Homleid%2C%20HMS-ansvarlig%20Jan%20Helge%20Dalene.%20

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

Velfungerende bygninger utgjør en forskjell – derfor finnes Bravida. Som Nordens ledende leverandør av tekniske helhetsløsninger innen service og installasjon hjelper vi våre kunder med å skape velfungerende og bærekraftige bygninger. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene brann og sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift. I Norge har vi omkring 3000 medarbeidere, rundt 60 avdelinger på mer enn 30 steder og omsatte for 4,1 milliarder norske kroner i 2021. Bravidas langsiktige mål er å være klimanøytral i hele verdikjeden innen 2045. Totalt i Sverige, Norge, Danmark og Finland har vi omkring 12 000 medarbeidere og finnes på over 180 steder. I 2021 omsatte konsernet for 21,8 milliarder svenske kroner og Bravida-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm. Les mer på www.bravida.no

Abonner