Sitater

Den viktigste ressursen hos oss er alle de ansatte og ingen skal hverken bli fysisk eller psykisk skadet på jobb.
Tore Bakke, administrerende direktør, Bravida Norge
Vi får den arbeidsplassen vi skaper selv.
Robert Krahl, prosjektleder for HMS-uka, Bravida Norge
Sammen bygger vi en bedrift for fremtiden
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge
Tidlig involvering i tilbuds- og samspillsfasene åpner blant annet for stor grad av prefabrikering, og at vi får muligheten til å bidra med innovative løsninger
Agnar Klakegg, avdelingssjef Kristiansand Elektro Prosjekt, Bravida Norge AS
Bravida har som komplett leverandør av tekniske installasjoner, lang erfaring og unik kompetanse som blir nyttig i arbeidet med et slikt spesielt byggeprosjekt
Ronny Øvrevik, regiondirektør Sør/Vest, Bravida Norge AS
Vi er svært fornøyd med at omsetningen øker og også at ordrereserven fylles opp med gode prosjekter.
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge
I første kvartal 2019 leverte Bravida en sterk vekst og et stabilt resultat.
Mattias Johansson, konsernsjef i Bravida
Dette er en meget fragmentert bransje, med en rekke mindre aktører. Jeg er overbevist om at det vil skje betydelige strukturelle endringer her de neste årene. Det skyldes blant annet at prosjekt- og servicearbeid har blitt mer spesialisert, noe som krever kompetanseheving og økt standardisering i hele organisasjonen, og gjør at kapasiteten og ressursene må benyttes på en bedre måte. Som den ledende aktøren har vi stordriftsfordeler på disse områdene. Det får våre kunder i hele Norge glede av.
Tore Bakke, administrerende direktør, Bravida Norge
Oras og Bravida takker for tilliten, vi går en spennende tid i møte og gleder oss stort til å komme i gang med prosjektet
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge AS, og Usman Riaz, avdelingsleder for medisinske gasser i Oras AS
Vi er svært fornøyd med det norske resultatet i 2018
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge
Et sterkt kvartal
Mattias Johansson, administrerende direktør og konsernsjef i Bravida