Sitater

Dette er et veldig spennende prosjekt å få lov til å gjennomføre tverrfaglig. Det er slik vi vil jobbe.
Hovedprosjektleder Eskil Hovin i Bravidas serviceelektroavdeling for næringsbygg i Trondheim
Vi skal legge 22 000 meter med gulvvarmerør under fryselageret, for å sikre bygget mot permafrost. Denne telesikringen forsynes med overskuddsvarme fra kjølemaskinen, energi som ellers ikke ville blitt brukt til noe.
Mikael Gunnarson, serviceleder i Bravidas serviceavdeling for VVS og klima i Trondheim
Vi er trygge på at Bravida vil levere på de tekniske fagene, og har bare gode erfaringer med Bravida fra tidligere service og prosjekt. Vi godt kjent med prosjektkoordinator fra Bravidas side og vet at han ivaretar våre interesser på en god måte.
Fredrik Børgesen, driftssjef i ASKO Midt-Norge AS
Vi er veldig tilfredse med å få på plass ny kompetanse i ledergruppen, som vil komplettere oss på en veldig god måte.
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.
Vi skal vokse inn på nye områder. I tillegg til tjenester, fag og kunnskap vi har i hele Norge – og Norden – vil vi nå levere verdiøkende kompetanse og et management som vil gjøre hverdagen enklere for kundene våre.
Nan Kristin Rogstad, divisjonsdirektør for Bravida Norges Divisjon Vekstområder
Som fersk lærling har man gjerne sitt første møte med arbeidslivet, og går gjennom overgangen fra skole til jobb. Vi må sikre at denne overgangen blir så bra som mulig, og at de blir gode fagarbeidere som vi har glede av over tid.
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge
Det er veldig viktig å ta inn lærlinger, for det første fordi det er et samfunnsansvar å gi de som tar yrkesfag mulighet til å fullføre utdanningen sin. Dessuten er det den viktigste rekrutteringsplattformen vi har, der vi former fremtidens medarbeidere.
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge
Alle involverte har en fellesnevner gjennom ønsket om å bidra til en grønnere by
Trond-Lauritz Larsen, regiondirektør Agder/Rogaland, Bravida Norge
Den seriøse delen av markedet velger kvalitet, kompetanse og kapasitet.
Frode Andersen, avdelingsleder for Bravida Norges avdeling for fire & security i Oslo
Vi er veldig stolte av å kunne lande en slik kontrakt i Arendal. Det har vært tett samarbeid med Veidekke i et års tid, og at vi nå kunne signere kontrakt er vi veldig stolte av. Nå gleder vi oss til å komme i gang med prosjektet slik at vi sammen med totalentreprenør kan bygge batterifabrikken
Kenneth Post, avdelingssjef i Bravida Norges VVS-avdeling i Arendal
Vi opplever økende etterspørsel fra kunder knyttet til rådgivning og gjennomføring av tiltak for å optimalisere drift og energibruk.
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge
Oppkjøpet gjør at Bravida kan tilby svært gode og solide løsninger innen byggatuomasjon i hele Vestland.
Gisle Kvamme, regiondirektør for Bravida Norges region Vestland
Det betyr mye for oss som lokale virksomheter å endelig kunne komme i gang med et prosjekt som er viktig for regionen i flere år fremover.
Rune Midthaug, daglig leder for Bratseth AS
Jeg er glad for at Thomas igjen tar oppgaven for en av våre regioner. Området han nå tar over er viktig for Bravida. Han vil få ansvaret for å utvikle en enda sterkere region og avdelinger som tilhører denne, hvor hovedfokus er prosjekt og prosjektgjennomføring. Målet er å vokse videre, blant annet gjennom organisk vekst hvor vi trenger mange faglærte og lærlinger i tiden fremover.
Øyvind Hagen, divisjonsdirektør i Divisjon Østlandet i Bravida Norge
Jeg har stor tro på mulighetene for videre utvikling av regionen. Region Oslo Prosjekt er og skal være den ledende regionen i Bravida Norge når det kommer til kompetanse på prosjektutvikling og gjennomføring. Jeg ser på dette som en utrolig spennende og viktig oppgave, og gleder meg til min første arbeidsdag som leder for regionen
Thomas Kristoffersen, ny regiondirektør for Region Oslo Prosjekt i Bravida Norge
For oss i Bravida Norge er dette en viktig kontrakt hvor vi igjen sammen med Skanska blir valgt som leverandør på elektroinstallasjoner
Øyvind Hagen, divisjonsdirektør for Divisjon Østlandet i Bravida Norge
En viktig del av bemanningen vil være mange av våre dyktige lærlinger som i dette prosjektet vil møte mange spennende utfordringer
Øyvind Hagen, divisjonsdirektør for Divisjon Østlandet i Bravida Norge
Vår avdeling i Drammen har et kompetent og erfaringsrikt prosjektmiljø der alt fra prosjektledere, baser og montører har mange års erfaring innen faget
Martin Andersen, regiondirektør i Region Nedre Viken i Bravida Norge
Det har vært en spennende reise hit, og jeg gleder meg til utviklingen og fortsettelsen videre som en del av Bravida.
Steinar Lunde, eier og daglig leder av Langhus Rør
Dette oppkjøpet styrker vårt tverrfaglige tilbud til kunder i Follo og områdene rundt, og styrker vår evne til å levere gode servicetjenester på rør betraktelig. Fra før tilbyr vi elektro fra vårt kontor i Follo, og ved å styrke oss på rør er vi godt posisjonert for videre utvikling av tverrfaglige helhetsløsninger til våre kunder i denne geografien.
Thomas Kristoffersen, regiondirektør for region Innlandet i Bravida Norge
Her kan vi dra nytte av erfaringene fra tilsvarende prosjekt ved nye Stavanger Universitetssjukehus, som vi gjennomfører sammen med blant annet Cowi, som også skal prosjektere de elektriske anleggene ved SNR Hjelset.
Ronny Øvrevik, divisjonsdirektør i Divisjon Kysten i Bravida Norge
Nå ser vi virkelig frem til å starte arbeidene med elektro og sikkerhet på SNR. Prosjektet kjenner vi godt gjennom flere anbudsprosesser, derfor ligger det til rette for god produksjon og godt samarbeid i dette store prosjektet. Vi takker så mye for tilliten fra Sykehusbygg og Helse Møre og Romsdal og ser frem til å bidra til at regionen får det sykehuset de fortjener!
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge
Vi har i en årrekke jobbet målrettet og strategisk for å vinne disse kontraktene, det har blitt lagt ned mye arbeid i tilbuds- og dialogfasen, og jeg vil berømme de hos oss som har gjort dette mulig.
Petter Storhaug, regiondirektør for Region Midt i Bravida Norge
Vi setter pris på at Helse Vest viser oss tillit igjen og ser frem til et utvidet omfang av vår aktivitet på Ullandhaug.
Jone Vold, prosjektleder for installasjonene på Stavanger universitetssykehus i Bravida Norge
Vi er stolt av å kunne jobbe med et samfunnsnyttig prosjekt som vil være viktig for Rogaland i mange år fremover.
Trond-Lauritz Larsen, regiondirektør for region Agder og Rogaland i Bravida Norge
Bravida er en velintegrert del av vår store familie her på landets største byggeplass.
Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS
Bravida har jobbet med Kristinakvartalet siden desember 2020 og vi er veldig fornøyd med å ha landet kontrakten og gleder oss til å komme i gang med prosjektet.
Frode Heimark, regiondirektør for region Vestfold og Telemark i Bravida Norge
Vi er stolte over fulle ordrebøker og trenger flere elektrikere på laget. Er du elektriker eller i gang med å utdanne deg til elektriker, så ta kontakt med oss for en uformell prat.
Øystein Rossebø, avdelingsleder for elektroavdelingen i Tønsberg i Bravida Norge
Dette oppkjøpet styrker vårt tverrfaglige tilbud til kunder i Telemark og Vestfoldsområdet, og styrker vår evne til å levere gode servicetjenester på elektro betraktelig.
Frode Heimark, regiondirektør for region Vestfold/Telemark i Bravida Norge
Vi er veldig godt fornøyd med at Z-Elektro blir en del av Bravida og med den annerkjennelsen Z-Elektro har i lokalmarkedet ser vi veldig fram til at selskapet blir en del av Bravida.
Øyvind Hagen, sier divisjonsdirektør for divisjon Østlandet i Bravida Norge
Vi skal ved vår satsing på Building Automation sørge for å integrere byggenes tekniske systemer slik at de spiller sammen og gir kunden opplevelser av gode, funksjonsriktige bygg med godt inneklima og optimale driftskostnader.
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge
Avtalen med Bravida gjør at vi har med oss en partner med høy kompetanse innenfor fagområdet. Bravida er en erfaren entreprenør som vi ser fram til å samarbeide med.
Arnstein Hodne, prosjektdirektør nytt sykehus i Drammen
Spesialområdet gass- og trykkluftsanlegg er et viktig satsningsområde både innenfor prosjekt og service for Bravida, derfor er denne kontrakten spesielt viktig for selskapet.
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge
Oppkjøpet vil bidra til at vi i Bravida vokser og når våre ambisjoner om å bli en ledende leverandør, også av ventilasjonstjenester
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge
Det har vært en spennende reise hit, og jeg gleder meg til utviklingen og fortsettelsen videre som en del av Bravida
Odd Arne Rønes, nåværende daglig leder, eier og gründer av Plato AS
Dette oppkjøpet styrker ventilasjonstilbudet i Midt-Norge, og gjør at Bravida kan levere de tre største fagområdene og dermed tilby tverrfaglige helhetsløsninger til våre kunder i samme geografiske område
Petter Storhaug, regiondirektør for Region Midt i Bravida Norge
For oss i Bravida Norge er dette en av største kontraktene vi har hatt på enkeltfag
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge
Vi har i en årrekke jobbet målrettet og strategisk for å vinne disse kontraktene
Øyvind Hagen, divisjonsdirektør for Divisjon Østlandet i Bravida Norge
Jeg er utrolig stolt over at GreenHub-prosjektet nå går live i enda flere byer
Mattias Johansson, Bravidas konsernsjef
Nå kan vi endelig starte med effektive og fossilfrie leveranser til våre kunder i hele Norden
Mattias Johansson, Bravidas konsernsjef
Dette er et stort steg i riktig retning for å bli et enda mer bærekraftig selskap
Mattias Johansson, Bravidas konsernsjef
Det er helt fantastisk at vi har klart å gjennomføre prosjektet selv om vi har vært midt inne i en pandemi. Bravida har vært en viktig aktør.
Christian Wist, NHP Eiendoms administrerende direktør
Norsk Kyllings anlegg er et imponerende bygg og det største totaltekniske prosjektet Bravida har.
Petter Storhaug, Bravidas regiondirektør i Midt-Norge
Poenget er å involvere flere deler av organisasjonen som er relevante for sykehusbygging, slik at vi kan lykkes enda bedre med prosjektene våre, både de vi jobber med nå og de vi ønsker å jobbe med i framtiden
Håkon Hellebust, trainee, Bravida Norge
Gjennom de siste årene har vi bygd opp god kompetanse på sykehusbygg i Førde
Svein Inge Midtun, avdelingssjef ved Bravida i Førde
For Bravida som selskap er dette en viktig kontrakt da bygging og drift av sykehus er et prioritert markedssegment for oss
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge
Forholdene tatt i betraktning er jeg fornøyd med omsetning og resultater i dette kvartalet. Utfallet ble bedre enn jeg hadde forventet meg med tanke på de økte nedstengningene i kvartalet.
Mattias Johansson, konsernsjef i Bravida
Oppsummert er vi fornøyd med årets første kvartal, hvor vi har klart oss bra forholdene knyttet til Covid-19-pandemien tatt i betraktning.
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge
Vi er veldig glade for å kunne ønske Volt Elektro inn i Bravida i Asker. Vi har fra før god aktivitet i området og ser fram til ytterligere utvidelse med flere dyktige medarbeidere på laget.
Martin M. Andersen, regiondirektør i Region Nedre Viken i Bravida Norge
Dette blir spennende og positivt for alle parter. Vi ser frem til å bli en del av landets største totaltekniske entreprenør med de muligheter det gir for både oss og kundene våre.
Anders Byholt, daglig leder og majoritetseier i Volt Elektro AS