Bravida styrker seg i Asker – Oppkjøp av Volt Elektro AS

Report this content

Bravida kjøper 100 % av aksjene i Volt Elektro AS med virkning fra 1. april 2021. Oppkjøpet vil styrke elektrovirksomheten Bravida har i Asker og Bærum i dag, spesielt innenfor servicesegmentet.

Volt Elektro har fokus på elektrikertjenester knyttet til ROT-markedet som baserer seg på rehabilitering, ombygging og tilbygg, spesielt rettet mot næringskunder.

Selskapet ble startet i 2016 og har kontor på Billingstad i Asker. Selskapet har 6 ansatte og omsetter for omkring 11 millioner kroner i året.

Kundene fordeler seg på omkring 90 % næringskunder, entreprenører eller offentlige kunder med prosjekter og faste rammeavtaler, og 10 % privatkunder. Majoriteten av omsetningen kommer fra enkeltprosjekter mot faste kunder, de fleste i området Oslo, Asker, Bærum. Heggedal, Røyken, Hurum og Drammen.

– Vi er veldig glade for å kunne ønske Volt Elektro inn i Bravida i Asker. Vi har fra før god aktivitet i området og ser fram til ytterligere utvidelse med flere dyktige medarbeidere på laget. Vi er glade for at vi gjennom oppkjøpet også har fått på plass en ny leder for avdelingen i Asker. Anders Byholt, i dag daglig leder i Volt Elektro vil fra 1. april overta etter meg som leder for Bravidas avdeling Asker Elektro, forteller Martin M. Andersen, regiondirektør i Region Nedre Viken og fungerende avdelingsleder for Asker Elektro i Bravida Norge.

– Dette blir spennende og positivt for alle parter. Vi ser frem til å bli en del av landets største totaltekniske entreprenør med de muligheter det gir for både oss og kundene våre, forteller Anders Byholt, daglig leder og majoritetseier i Volt Elektro AS.

Martin M. Andersen
Regiondirektør Region Nedre Viken
Bravida Norge
Mobil:      +47 977 16 032
E-post:    martin.andersen@bravida.no

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske løsninger og tjenester innen installasjon og service for eiendommer og anlegg. Selskapet har mer enn 11 700 medarbeidere totalt og omsatte for 20,4 milliarder svenske kroner i 2019.

I Norge er Bravida det største selskapet på elektro- og rørinstallasjoner og blant de ledende på ventilasjon, og omsatte for 4,54 milliarder norske kroner i 2019. Bravida Norge har omkring 3000 medarbeidere og over 60 avdelinger på mer enn 35 steder i Norge. Bravida er en profesjonell aktør og jobber med både store og små prosjekter og serviceoppdrag.

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Våre medarbeidere installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Les mer på www.bravida.no

Abonner

Sitater

Vi er veldig glade for å kunne ønske Volt Elektro inn i Bravida i Asker. Vi har fra før god aktivitet i området og ser fram til ytterligere utvidelse med flere dyktige medarbeidere på laget.
Martin M. Andersen, regiondirektør i Region Nedre Viken i Bravida Norge
Dette blir spennende og positivt for alle parter. Vi ser frem til å bli en del av landets største totaltekniske entreprenør med de muligheter det gir for både oss og kundene våre.
Anders Byholt, daglig leder og majoritetseier i Volt Elektro AS