Bravida signerer ny stor kontrakt for elektriske installasjoner ved nye Stavanger universitetsykehus

Report this content

Bravida Norge AS har signert kontrakten for del to av elektrisk anlegg i bygg 11 på nye Stavanger universitetssykehus. Avtalens verdi er nær 67,5 millioner kroner inkludert mva. Med dette har Bravida vunnet sin sjette kontrakt ved nye SUS med en samlet verdi på over 650 millioner kroner inkludert mva.

– Bravida er en velintegrert del av vår store familie her på landets største byggeplass, og det er flott at de vokser og utvikler seg her sammen med oss. Vi har jobbet mye for å få på plass avtaler for dette arbeidet, så dette er en fin markering før julehøytiden. Nå satser vi på at Nye SUS fortsetter den gode fremdriften også i 2022. Det nye universitetssykehuset i Stavanger er i ferd med å bli et skikkelig landemerke, sier prosjektdirektør for Nye SUS, Kari Gro Johanson.

Utvidelsen omfatter arealer på 20 000 m2 i tillegg til de vel 100 000 m2 som allerede er under arbeid. Bygg 11, behandlingsbygget, vil inneholde tunge funksjoner som stråleterapi, bildediagnostikk og PET/nukleærmedisin etc. Bravida skal levere komplette elkraft og teletekniske installasjoner til tilleggsdelen av det store behandlingsbygget, samt utendørs installasjoner i tilhørende gårdsrom. Dette omfatter føringsveier, hoved- og underfordelinger samt alt kursopplegg for elkraft og teleinstallasjoner. Arbeidet inkluderer også montasjeansvar for tverrgående utstyrsleveranser for pasientkanaler, belysningsutstyr, brannalarmanlegg, pasientsignal og byggautomatisering med romkontroll.

Bravida regner med å starte arbeidene i mai 2022. Elektrokontrakten vil gi arbeid til 15-20 personer de neste to årene fram til sykehuset etter planen skal stå ferdig i 2024.

Bravida har høyt fokus på bærekraft i prosjektgjennomføringen på SUS. Prosjektene er heldigitale og det fokuseres på prefabrikkerte løsninger for å effektivisere prosjektgjennomføringen.

– Vi setter pris på at Helse Vest viser oss tillit igjen og ser frem til et utvidet omfang av vår aktivitet på Ullandhaug. Vi har et godt samarbeid med byggherren og er godt kjent med hvilke krav som stilles i et prosjekt av denne størrelsen. Utvidelsen medfører at vi i Bravida skal levere elektrisk anlegg til hele det nye sykehuset hvor vi nå kan sørge for en uniform installasjon i hele bygningsmassen. Videre ser vi også muligheter for at vi kan ansette flere dyktige medarbeidere fra lærlinger til erfarne elektrikere, sier prosjektleder for installasjonene på Stavanger universitetssykehus i Bravida Norge, Jone Vold.

– Jeg ønsker å gratulere prosjektteamet med kontrakten. De gjør allerede en meget god jobb på SUS, og har bygget opp verdifull erfaring for å gjennomføre neste byggetrinn på en effektiv måte og samtidig ivareta god kvalitet i gjennomføringen. Vi er stolt av å kunne jobbe med et samfunnsnyttig prosjekt som vil være viktig for Rogaland i mange år fremover, forteller regiondirektør for region Agder og Rogaland i Bravida Norge, Trond-Lauritz Larsen.

Bildetekst:
Fra venstre: Prosjektleder i Bravida Norge, Jone Vold; prosjektleder for anskaffelser i Nye SUS, Christin Vik Eliassen; administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke; regiondirektør for Agder og Rogaland i Bravida Norge, Trond-Lauritz Larsen; prosjektleder for teknikk i Nye SUS, John Jakobsen; og prosjektdirektør i Nye SUS, Kari Gro Johanson. Foto: Ingveig Tveranger/Nye SUS

Tore Bakke
Administrerende direktør
Bravida Norge
Mobil:      +47 909 41 607
E-post:    tore.bakke@bravida.no

Trond-Lauritz Larsen
Regiondirektør Region Agder/Rogaland
Bravida Norge
Mobil:      +47 900 71 890
E-post:    trond.larsen@bravida.no

Velfungerende bygninger utgjør en forskjell – derfor finnes Bravida. Som Nordens ledende leverandør av tekniske helhetsløsninger innen service og installasjon hjelper vi våre kunder med å skape velfungerende og bærekraftige bygninger. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene brann og sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

I Norge har vi omkring 3000 medarbeidere, rundt 60 avdelinger på mer enn 30 steder og omsatte for 4,4 milliarder norske kroner i 2020.

Bravidas langsiktige mål er å være klimanøytral i hele verdikjeden innen 2045. Totalt i Sverige, Norge, Danmark og Finland har vi omkring 12 000 medarbeidere og finnes på over 180 steder. I 2020 omsatte konsernet for 21,1 milliarder svenske kroner og Bravida-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm.

Les mer på www.bravida.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Quick facts

Med dette har Bravida vunnet sin sjette kontrakt ved nye SUS med en samlet verdi på over 650 millioner kroner inkludert mva.
Tweet dette
Utvidelsen medfører at Bravida skal levere elektrisk anlegg til hele det nye sykehuset.
Tweet dette

Sitater

Vi setter pris på at Helse Vest viser oss tillit igjen og ser frem til et utvidet omfang av vår aktivitet på Ullandhaug.
Jone Vold, prosjektleder for installasjonene på Stavanger universitetssykehus i Bravida Norge
Vi er stolt av å kunne jobbe med et samfunnsnyttig prosjekt som vil være viktig for Rogaland i mange år fremover.
Trond-Lauritz Larsen, regiondirektør for region Agder og Rogaland i Bravida Norge
Bravida er en velintegrert del av vår store familie her på landets største byggeplass.
Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS