• news.cision.com/
  • Bravida Norge/
  • Bravida har undertegnet storkontrakt for elektro og rør på moderne oppdrettsfiskanlegg som bygges nord for Tromsø

Bravida har undertegnet storkontrakt for elektro og rør på moderne oppdrettsfiskanlegg som bygges nord for Tromsø

Report this content

Bravida har signert kontrakt med Pilar Entreprenør som er totalleverandør på prosjektet. Oppdragsgiver er Norway Royal Salmon (NRS), som med dette trapper opp aktiviteten og satser i Nord-Norge.

Det nye settefiskanlegget i Dåfjord i Karlsøy kommune vil produsere inntil 10 millioner smolt med en størrelse opp mot 400 gram. Det er også planlagt et resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg) og totalt får anlegget et karvolum på 16 350 kubikk.

Pilar Entreprenør er totalentreprenør i prosjektet og har i samarbeid med Overhalla Betongbygg og ScaleAQ ansvar for oppføring av bygg og prosessanlegg. Prosjektet startet opp i tredje kvartal 2019 og har planlagt ferdigstillelse i tredje kvartal 2021.Bravida skal levere alt av arbeider tilknyttet elektro og rør, bortsett fra selve prosessanlegget. På elektro innebærer dette blant annet alt av tavler, strømskinner, reservekraftsaggregat, belysning, brannvarsling, tilgangskontroll og kameraovervåkning. På rør innebærer arbeidene alt av anlegg knyttet til sanitær, varme, brannslokking og vaskesystemer. Bravidas kontraktsverdi er på 78 MNOK inklusive mva.

– Dette er et svært spennende prosjekt for Bravida. Vi i Bravida i Tromsø har god kunnskap og lang erfaring med gjennomføring av store prosjekter. Det er ekstra spennende at prosjektet er innenfor fiskeoppdrett som vi tror er en næring som vil representere stor verdiskapning for Norge fremover. Vi ser frem til et godt samarbeid med vår kontraktspartner Pilar Entreprenør, forteller regiondirektør for Region Nord i Bravida Norge, Torfinn Rolandsen.

Tore Bakke
Administrerende direktør
Bravida Norge
Mobil:      +47 909 41 607
E-post:    tore.bakke@bravida.no

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske løsninger og tjenester innen installasjon og service for eiendommer og anlegg. Selskapet har mer enn 11 000 medarbeidere totalt og omsatte for 19,3 milliarder svenske kroner i 2018.

I Norge er Bravida det største selskapet på elektro- og rørinstallasjoner og blant de ledende på ventilasjon, og omsatte for 4,47 milliarder norske kroner i 2018. Bravida Norge har omkring 3000 medarbeidere og over 60 avdelinger på mer enn 35 steder i Norge. Bravida er en profesjonell aktør og jobber med både store og små prosjekter og serviceoppdrag.

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Våre medarbeidere installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Les mer på www.bravida.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Det er spennende med et prosjektet innenfor fiskeoppdrett, som vi tror er en næring som vil representere stor verdiskapning for Norge fremover.
Torfinn Rolandsen, regiondirektør Region Nord, Bravida Norge