Bravida lanserer GreenHub! Leveranser av bærekraftige servicetjenester og mindre prosjekter innen alle våre tekniske disipliner – midt i sentrumskjernen av Oslo

GreenHub ble offisielt åpnet i dag, fredag 9. oktober 2020, hvor Oslo kommunes byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), var tilstede for å klippe snoren under åpningsseremonien.

– Siden tid er penger måtte vi tenke nytt. Nå er det både smart og lønnsomt å velge miljøvennlig, sier Dag Vidar Kvernbråten, regiondirektør for Oslo Service i Bravida Norge.

Fra GreenHub midt i Oslo sentrum leverer Bravida servicetjenester og mindre prosjekter fra alle tekniske disipliner på en tverrfaglig, bærekraftig og miljøvennlig måte. Alle som jobber i GreenHub vil bruke elektriske sparkesykler eller lastesykler, slik reduserer de både oppdragstid og utslipp.

– GreenHub er navnet på vårt nye miljøvennlige kontor for tekniske tjenester, og det er selvfølgelig ingen tilfeldighet at våre lokaler ligger i Rådhusgaten 23, midt i hjertet av Oslo sentrum, sier en stolt Dag Vidar Kvernbråten.

– Det er veldig inspirerende å få lov til å bli invitert til et sånn type event som dette her er, og høre på hvordan dere snakker om denne grønne huben dere skaper her i Rådshugata med elektriske sykler som snart, eller kanskje allerede, er på vei ut i Oslos gater, sa Lan Marie Berg.


Fra venstre: Salgssjef i Bravida Norges avdeling Oslo Fire & Security, Andreas Svoor; Dan Carbery i Promenaden Management; Oslo kommunes byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG); Anett Rafen i Promenaden Management; regiondirektør i Bravida Norges Region Oslo Service, Dag Vidar Kvernbråten; og Key Account Manager for Bravida Norges avdeling Oslo Elektro Rammeavtaler, Anders Fjæstad. 

Bravida Norge har lenge vært en pådriver for en bærekraftig og miljøvennlig bygge- og anleggsnæring, og med GreenHub pusher vi grensene ytterligere. En av kundene som allerede benytter seg av tjenestene fra det nye kontoret og er med på initiativet, er Promenaden Management.

Les mer på www.bravida.no/greenhub

Dag Vidar Kvernbråten
Regiondirektør Region Oslo Service
Bravida Norge
Mobil:      +47 400 10 396
E-post:    dag.vidar.kvernbraten@bravida.no 

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske løsninger og tjenester innen installasjon og service for eiendommer og anlegg. Selskapet har mer enn 11 700 medarbeidere totalt og omsatte for 20,4 milliarder svenske kroner i 2019.

I Norge er Bravida det største selskapet på elektro- og rørinstallasjoner og blant de ledende på ventilasjon, og omsatte for 4,54 milliarder norske kroner i 2019. Bravida Norge har omkring 3000 medarbeidere og over 60 avdelinger på mer enn 35 steder i Norge. Bravida er en profesjonell aktør og jobber med både store og små prosjekter og serviceoppdrag.

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Våre medarbeidere installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Les mer på www.bravida.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Siden tid er penger måtte vi tenke nytt. Nå er det både smart og lønnsomt å velge miljøvennlig
Dag Vidar Kvernbråten, regiondirektør for Oslo Service i Bravida Norge
Det er veldig inspirerende å få lov til å bli invitert til et sånn type event som dette her er, og høre på hvordan dere snakker om denne grønne huben dere skaper her i Rådshugata med elektriske sykler som snart, eller kanskje allerede, er på vei ut i Oslos gater
Lan Marie Berg (MDG), Oslo kommunes byråd for miljø og samferdsel